Extrémní stres a nedostatek soustředění. To jsou negativní efekty práce na dálku

Přidat na Seznam.cz

Polovina mladých zaměstnanců má problémy s koncentrací při práci na dálku a 37% při zachování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem – to jsou závěry Genslerovy studie o amerických zaměstnancích.

Na druhou stranu mezinárodní zpráva společnosti Oracle ukazuje, že v roce 2020 zažilo až 9 z 10 lidí ve věku 22–25 let zvýšený stres v práci. Podle odborníků personálního oddělení jsou horší zkušenosti mladých lidí v souvislosti s prací na dálku a s nimi spojená úzkost důsledkem nejisté situace na trhu práce a potřeby rychle se přizpůsobit výkonu povinností v nových podmínkách.

Zdálo by se, že mladá generace zaměstnanců bude z práce na dálku nejvíce nadšená. Domácí kancelář poskytuje svobodu, pokud jde o místo a čas výkonu profesionálních povinností. Mezitím se ale ukazuje, že práce na dálku je větší zátěží pro mladší generace zaměstnanců. Starší generace se s jejími negativními stránkami vyrovnávají mnohem lépe. Podle studie společnosti Oracle až 89% osob ve věku 22-25 let a 83% osob ve věku 26-37 let uvedlo, že v roce 2020 pociťují při práci větší stres a úzkost než dříve. Hlavním důvodem této změny bylo stírání hranic mezi profesionálním a soukromým životem. Pro srovnání, mezi lidmi ve věku 55-74 let bylo toto procento nižší, tj. 62%.

man holding his head while sitting on chair near computer desk
Foto: Jason Strull: Unsplash.com

Zvýšený stres u mladých lidí je výsledkem nejen negativních aspektů práce na dálku, ale také především obtížné situace na trhu práce způsobené pandemií. Starší generace mají větší jistotu zaměstnání díky svým zkušenostem a formě smlouvy, která jim brání přijít o práci přes noc. Mezitím mladí lidé, často zaměstnaní na základě občanskoprávních smluv, nemají pevnou pozici, což se projevuje zvýšenou úzkostí, kterou pociťují. Za zmínku stojí také to, že přechod na práci na dálku proběhl prakticky přes noc, bez velké přípravy.

Genslerova studie zjistila, že Generace Z a Millennialové, i když jsou technologicky lépe vybaveni pro práci na dálku, se cítili na konci dne méně naplněni ve srovnání se staršími generacemi zaměstnanců. Problémy s koncentrací se objevily také u poloviny dotazovaných mladých lidí. V případě generace baby boomers si takové obtíže všiml pouze každý třetí respondent.

Pro mladé lidi bylo také mnohem obtížnější definovat hranici mezi prací a domovem. 37% lidí z generace Z a Mileniálové měly problémy s udržováním rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Pro srovnání pouze každý čtvrtý zástupce generace baby boomers stěžoval na takovou obtíž. Pracovní prostor je pro nejmladší zaměstnance utrpením.

Vhodný pracovní prostor také ovlivňuje pocity v domácí kanceláři. Správně uspořádaná domácí kancelář se promítá do vyšší produktivity a ochoty ji používat po uplynutí pandemie. Podle výzkumu Stranford University  existuje korelace mezi ochotou trvale pracovat na dálku, věkem a ekonomickým stavem respondentů. Mladí pracovníci, obvykle žijící v malých bytech, nemají kancelářské vybavení. Z tohoto důvodu by každý čtvrtý z nich po ukončení pandemie vůbec nechtěl pracovat z domova. Na druhé straně by stejné procento starších lidí, kteří mají rodinu a domov, chtělo trvale pracovat na dálku.