Europarlament žádá zavést uhlíkovou daň na zboží dovážené do EU

Přidat na Seznam.cz

Poslanci Evropského parlamentu (EP) se ve středu (10. 3.) v Bruselu v nelegislativním usnesení dohodli na tom, že by EU měla zpoplatnit emise uhlíku některého zboží dováženého ze zemí, které nedostatečně bojují proti klimatickým změnám. Cílem EP je podpořit zvýšení globálních klimatických ambicí a zabránit úniku uhlíku z dovážených produktů.

Za zavedení mechanismu EU na kompenzaci uhlíku na hranicích, který by byl v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), se vyslovilo 444 poslanců, 70 bylo proti a 181 se zdrželo hlasování. Poslanci upřesnily, že výše ambice EU v oblasti změny klimatu nesmí vést k přesunu výroby za hranice Unie, za účelem využití volnějších pravidel v oblasti skleníkových emisí v zemích mimo EU  a následnému dovozu méně ekologických výrobků do Unie.

Europarlament proto navrhuje zpoplatnění uhlíkové stopy výrobků, které budou na území EU dovezené ze zemí nedostatečně bojujících proti klimatickým změnám. Toto opatření by mohlo přispět k zajištění celosvětově rovných podmínek a motivovat průmysl v Unii i mimo ni k dekarbonizaci.

Usnesení zdůrazňuje, že nový mechanismus by měl být v souladu s pravidly WTO a neměl by se zneužívat jako nástroj na posílení protekcionismu. Příjmy z tohoto mechanismu by měly být součástí vlastních zdrojů v rozpočtu EU, které se využijí na podporu cílů Evropské zelené dohody.

Podle usnesení EP mechanismus kompenzace uhlíku na hranicích by měl být součástí širší průmyslové strategie EU a měl by se týkat dovozu všech výrobků a komodit, na které se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (ETS). Již v roce 2023 by se měl vztahovat na odvětví energetiky a energeticky náročná průmyslová odvětví, jako je výroba cementu, oceli, hliníku, rafinace ropy, výroba papíru, skla, chemikálií a hnojiv. Jde o odvětví, které dostávají značné bezplatných příděly povolenek a představují 94% průmyslových emisí Unie.

Navázání dovozního uhlíkového poplatku na cenu kvót v rámci ETS pomůže podle poslanců v boji proti úniku uhlíku.

Po hlasování v EP by Evropská komise měla představit legislativní návrh na zavedení mechanismu EU na kompenzaci uhlíku na hranicích ve 2. čtvrtletí 2021. Spolu s návrhem na začlenění takto získaných prostředků do rozpočtu EU.