Dopad sankcí EU na ruský dovoz. Daří se jim nahradit maximálně čtvrtinu zakázaného dovozu z Evropské unie

Přidat na Seznam.cz

Vývozní sankce uvalené na Rusko po invazi na Ukrajinu způsobily Rusku značné problémy. Ačkoli se země snaží nahradit miliardové výpadky často klíčových produktů různými kanály, daří se jí to jen v omezené míře a hlavně prostřednictvím zemí, s nimiž má Rusko tradičně silné hospodářské vazby.

Po invazi na Ukrajinu se na Rusko snesly sankce všeho druhu. Důležitou součástí byly sankce na vývoz některých druhů zboží z Evropské unie a dalších zemí. Přitom nedávná analýza zveřejněná skupinou ekonomů na internetových stránkách VoxEU, která křížově porovnávala údaje o zahraničním obchodu jednotlivých zemí, ukazuje, že Rusové dokázali výpadky v tomto zboží dohnat jen v malé míře.

Téměř polovina celkové hodnoty zakázaného vývozu se podle analýzy týkala dopravních prostředků. Následovaly chemikálie s téměř pětinovým podílem, elektronika s 12 procenty a stroje se zhruba desetinovým podílem. Dostupné údaje přitom potvrzují, že vývoz zakázaných výrobků z Evropské unie postupně klesal až k nule. Zároveň se však v posledním čtvrtletí loňského roku mírně zvýšil vývoz nezakázaných výrobků.

Miliardové výpadky v dovozu

Po úplném zavedení sankcí na zákaz vývozu určených výrobků z Evropské unie došlo k výraznému poklesu celkového ruského dovozu, neboť výrobky z Unie nebyly na ruském trhu plně nahrazeny. Nárůst dovozu ze zemí, na které se sankce nevztahují, totiž například v posledním čtvrtletí loňského roku tvořil pouze 10 až 25 % výpadku dovozu z Evropské unie. Ve výsledku to znamenalo výpadek ruského dovozu ve výši 7,7 až 8,8 miliardy amerických dolarů za pouhé jedno čtvrtletí.

Výpadky v ruském dovozu jsou obzvláště významné u dovozu pokročilejších technologií. „Dalo by se očekávat, že Rusko zaměří své úsilí spíše na nahrazení špičkových technologií než na méně strategické výrobky, zejména vzhledem k jeho rostoucím vojenským potřebám. Nahrazení high-tech výrobků je však obtížnější, protože země, na které byly uvaleny sankce, dodávaly před válkou více než polovinu těchto ruských dovozů,“ uvádí analýza.

Od uvalení sankcí se Rusům podařilo tyto dovozy nahradit jen ve velmi omezeném objemu. Navíc se jedná o jedny z nejsilněji sankcionovaných výrobků vůbec. Přitom podle dostupných údajů se ruský dovoz těchto technologií ze zemí, na které se sankce nevztahují, téměř nezměnil, zatímco dovoz z Evropy a dalších zemí, na které se sankce vztahují, klesl o více než 80 %. Jen za jedno čtvrtletí tak ruský dovoz vyspělých technologií klesl o celých 7 miliard dolarů.

Polovodiče z Číny

Polovodiče však mohou být v této oblasti výjimkou. Ačkoli představují pouze jedno procento ruského dovozu, jsou klíčové pro několik průmyslových odvětví, včetně obranného průmyslu. Ukazuje se totiž, že zatímco jejich vývoz do Ruska z Evropské unie a dalších sankčních zemí klesl na nulu, dovoz z jiných zemí vzrostl. Dostupné údaje naznačují, že Rusové tyto výpadky dohánějí především dovozem z Číny, uvedl portál Quartz. Je však sporné, jaký je skutečný původ těchto polovodičů. Mohly být vyrobeny v jiných zemích, včetně těch, na které se vztahují sankce.

Mezitím se Rusko snaží kompenzovat výpadky v dovozu především prostřednictvím Turecka, Kazachstánu a Arménie, jak ukazují dostupné údaje. Jako potenciální cesty k obcházení sankcí se objevují i další sousední země a Srbsko. Celkově se však Rusům daří přes tyto země směrovat jen zhruba desetinu dovozu z Evropské unie. Ve čtvrtém čtvrtletí to mělo být zhruba 760 milionů dolarů dovozu, z čehož 75 % šlo přes Turecko a Kazachstán.

Údaje o dovozu do Ruska mohou být zkresleny i dalšími druhy dovozu, které je obtížné zjistit. Například odklon přes jiné nesankcionované ekonomiky. To je komplikováno zejména vysokým objemem domácí poptávky a výroby například v případě Číny. V některých případech se navíc podle celních předpisů takové přesměrované toky z Evropské unie do Ruska nemusí vůbec objevit ve výkaznictví třetích zemí, přes které skutečně procházejí.

Zajímavá cesta mobilů a počítačů do Ruska

V některých případech jsou však souvislosti zřejmé. Například ruský dovoz mobilních telefonů z Arménie, Kazachstánu, Srbska a Turecka prudce vzrostl a zároveň se výrazně zvýšil vývoz z Evropské unie do těchto zemí. „Podobný vzorec se objevuje u ruského dovozu počítačů z Kazachstánu a Turecka a automobilů z Arménie a Turecka,“ uvádí analýza.

Zdroj: cepr.org, qz.com, redakce