Umělá inteligence pravděpodobně vytvoří více pracovních míst, než zničí. AI ohrozí spíše ženy

Přidat na Seznam.cz

Podle studie Mezinárodní organizace práce (ILO) umělá inteligence spíše vytváří pracovní místa, než aby je rušila, uvedl deník Salzburger Nachrichten a portál Insider.

Podle v pondělí zveřejněného dokumentu je nepravděpodobné, že by využívání umělé inteligence vedlo především ke zničení pracovních míst, ale spíše k možným změnám kvality pracovních míst, zejména s ohledem na intenzitu práce a samostatnost.

Podle studie budou využíváním umělé inteligence také více postiženy ženy než muži, přičemž výrazně větší dopady se očekávají v zemích s vyššími příjmy než v zemích s nižšími příjmy.

AI „umožní pracovní místa spíše doplňovat než nahrazovat“. Podle studie ILO bude využíváním UI pravděpodobně ovlivněna přibližně čtvrtina kancelářských pracovních míst, zatímco u manažerů a techniků se očekává, že ji budou využívat v menší míře.

Kromě toho existují značné rozdíly mezi zeměmi s vyššími příjmy a zeměmi s nižšími příjmy: V bohatších zemích se očekává, že využívání UI ovlivní 5,5 % pracovních míst, zatímco v chudších zemích pouze 0,4 %.

Podíl práce ovlivněné UI bude u žen více než dvakrát vyšší než u mužů, což je dáno významným podílem žen na kancelářských pozicích.

Zdroj: sn.at, businessinsider.de, ilo.org