Jižní Korea chystá systém řízení davu, bude založený na informační a komunikační technologii

Přidat na Seznam.cz

Nový systém v Jižní Koreji vznikne coby jedno z několika opatření reagujících na loňskou katastrofu, uvedl webový portál Businessinfo.cz

Jihokorejská vláda plánuje zavést systém pro řízení bezpečnosti davů, který využívá informace o provozu veřejné dopravy a mobilní sítě ke sledování hustoty davu ve snaze zabránit opakování loňské smrtelné tlačenice. Plán byl součástí série opatření oznámených ministerstvem vnitra s cílem reformovat národní bezpečnostní systém země v důsledku tlačenice davu v soulské čtvrti Itaewon, kde 29. října zemřelo 158 lidí.

Podle plánu bude předpokládaný systém řízení davu založený na ICT využívat fluidní informace o populaci, jako je počet uživatelů veřejné dopravy nebo objem provozu mobilní sítě v určitém místě, ke sledování hustoty davu. K doplnění monitorování bude také využita CCTV analýza.

V případě nebezpečné situace systém upozorní hasičské a policejní složky a zašle obyvatelům upozornění pomocí textových zpráv. Do roku 2027 vláda nahradí všechny vládou provozované CCTV inteligentními CCTV, které budou automaticky nepřetržitě monitorovat nebo detekovat nouzové situace, jako je přeplnění, požáry nebo záplavy.

Vláda také plánuje, že všechny místní samosprávy měst a okresů budou provozovat své vlastní nepřetržité střediska krizového řízení a spustí systém, který lidem umožní hlásit nouzové situace prostřednictvím videozáznamů společně se současným audio systémem.

Aby vláda pomohla cizincům snadněji volat na tísňové linky, spustí v první polovině letošního roku také aplikaci. Aplikace bude zpočátku obsluhována ve čtyřech cizích jazycích, včetně angličtiny a čínštiny, než bude rozšířena.

Prostřednictvím právní revize vláda také zahrne nehody spojené s davy jako typ katastrofy regulovaný zákonem o řízení katastrof a bezpečnosti. Vláda prosazuje dramatické snížení ročního počtu obětí katastrof nebo bezpečnostních nehod pod 20 na 100 000 osob do roku 2027. Od roku 2019 v Jižní Koreji takových úmrtí bylo 26,2 na každých 100 000 lidí, což je mnohem více než průměr 22,1 mezi členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

„K tragédii v Itaewonu došlo částečně kvůli přelidnění a nebylo vnímáno jako druh katastrofy,“ řekl Kim Sung-ho, šéf divize pro kontrolu katastrof na ministerstvu. „Prostřednictvím přepracovaného národního bezpečnostního systému bude vláda předcházet dalším davovým tlačenicím.“

Zdroj: Businessinfo.cz