Kdy je nejlepší čas začít s podnikáním?

Přidat na Seznam.cz

Bill Gates měl 21 let, když spolu s Paulem Allenem zaregistrovali společnost Microsoft. Steve Jobs měl 22 let, když spolu se Stevem Wozniakem založili společnost Apple. Mark Zuckerberg začal s produkty během svých studií na Harvardově univerzitě.

Životopisy těchto technologických miliardářů, kteří dosáhli velkých úspěchů ve věku kolem dvaceti let, pomohly utvrdit dojem, že podnikání je hrou pro mladé lidi. To ale není pravda. Takové příběhy jsou spíše výjimkou než normou. Začít s podnikáním v mladém věku může mít několik jasných výhod. Například máte mnohem více času na to, abyste selhali při několika pokusech, tak jako většina podnikatelů, dokud nakonec uspějete. Mladší, jako skupina, jsou zdravější a mají tendenci mít méně rodinných povinností. Mohou mít menší averzi k riziku, často proto, že mají méně co ztratit. Mohou také těžit z pozitivního vnímání druhých“mladých lidí“. Kromě toho, jak řekl zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, „Mladí lidé jsou inteligentnější.“

Mladí startupisti, po nesčetných probdělých nocích, přijdou s novou převratnou aplikací, nebo spotřebním produktem, který zaútočí na trh, vytvoří obrovské osobní bohatství a připomenou starší generaci, že mladí hladoví lidé jim mohou sníst jejich oběd. Tento zažitý stereotyp má následky. Například v Silicon Valley vykazují investoři rizikového kapitálu zjevnou tendenci investovat do firem mladších zakladatelů. Vnímaná souvislost mezi mládím a úspěchem je natolik rozšířená, že někteří lidé z technologického segmentu údajně neotálejí navštívit plastického chirurga, aby vypadali mladší.

man wearing white and black plaid button-up sports shirt pointing the silver MacBook
Neonbrand / Unsplash.com

Výzkumy však naznačují, že vyšší věk je spojen s vyšší úrovní podnikatelského úspěchu.

Trojice vědců, Alex Maritz (La Trobe University), Bronwyn Eager (University of Tasmania) a Saskia De Klerk (University of Sunshine Coast) ve své práci naznačují, že podnikání v dospělém věku, tedy po dosažení 50 let, roste rychleji než v kterékoli jiné věkové skupině v Austrálii. Všichni podnikatelé ve zralém věku založili asi 380 000 firem s obratem kolem 12 miliard dolarů ročně. Podnikatelé v dospělém věku provozují zhruba třetinu všech firem, které mají méně než tři roky. Dokonce i někteří z nejslavnějších mladých zakladatelů mají tendenci dosáhnout vrcholu v podnikání ve středním věku. Například Steve Jobs a Apple přišli se svou průkopnickou inovaci v oblasti iPhonů v době, kdy měl Jobs 52 let.

Výzkum zahrnoval průzkum mezi více než 1000 dospělými podnikateli. Zjištění naznačují, že podnikatelé ve zralém věku mají tři klíčové výhody: lidský kapitál, sociální kapitál a finanční kapitál.

Starší podnikatelé nahromadili obchodní a životní zkušenosti, znalosti a dovednosti, sociální propojení a zdroje, které je lépe připravují k dosažení úspěchu. Mají sklon k lepším sociálním dovednostem a jsou schopni lépe regulovat své emoce. Mají menší toleranci vůči riziku než mladší podnikatelé, což je však vyváženo jinými faktory, jako je důvěra v jejich schopnosti a zkušenosti. Jejich strach z neúspěchu je tak menší, než u jejich mladších kolegů.

Výsledky výzkumu jen potvrzují závěry z předchozích studií, ve kterých se nenacházejí žádné důkazy o tom, že by mladí podnikatelé uspěli s větší pravděpodobností, než ti ve středním věku. Například Pierre Azoulay, profesor MIT Sloan School of Management a jeho kolegové analyzovali údaje o 2,7 milionech zakladatelů amerických společností v letech 2007 až 2014, které zaměstnávaly nejméně jednu osobu. Průměrný věk při založení firmy byl 41 let. U společností s nejvyšším růstem, z TOP 0,1 procenta, byl průměrný věk 45 let. Autoři uzavírají že „všechny důkazy poukazují na to, že zakladatelé jsou obzvláště úspěšní při startu podnikání ve středním věku nebo později, zatímco mladí zakladatelé se jeví jako znevýhodnění“.

Zjistili, že průměr vytváření úspěšných firem s věkem dramaticky stoupal. U 50-letého zakladatele byla 1,8krát vyšší pravděpodobnost dosažení úspěšného podnikání, než u 30-letého zakladatele. Nejnižší pravděpodobnost úspěchu měli ti, kteří měli kolem 20 let.

V širším měřítku důraz na mladé podnikatele pravděpodobně zkreslil inovace a jejich financování směrem k problémům, kterým mladší segment nejlépe rozumí. Aktualizace pohledů na životní cyklus podnikatele, a jeho maximální výkon, může posunout inovace do oblastí, které starší jedinci znají lépe.

Podnikání může být proto životaschopnou alternativou k nezaměstnanosti ve zralém věku. To je důležitý odkaz pro vlády, které chtějí, aby lidé pracovali (a platili daně) stále déle, i když vyhlídky na získání zaměstnání již od 45. roku života uchazeče výrazně klesají. Namísto vkládání peněz do programů „příprav na zaměstnání“ nebo dotací zaměstnavatelům na přijímání starších pracovníků, by se mělo investovat více do programů na podporu demografických skupin s nejlepší šancí na úspěšný start vlastního podnikání.

Existují  přesvědčivé důkazy o tom, že začínající podnikatelé ve zralém věku potřebují specializovanou vládní podporu a pobídky k zahájení podnikání i na další rozvoj.