Jakým výzvám budou muset čelit rodinné firmy po pandemii?

Přidat na Seznam.cz

Pandemie zkomplikovala podnikání. Ve složitých časech jsou rodinné firmy teoreticky lépe připraveny na přežití jako většina ostatních. Dokáží upřednostnit dlouhodobější cíle, protože vlastníci obvykle počítají s tím, že firmu nakonec převezme další generace. Ale právě to může být problém, pokud dědic není natolik silný jako ten, kdo právě společnost vede.

V novém výzkumu se tým vědců zaměřil na výzvy pro rodinné firmy vyvolané pandemií s jejími sociálními a ekonomickými dozvuky. Ve své práci autoři vycházeli z vlastních poznatků z této oblasti, ale inspirovali se i neformálními rozhovory s některými rodinnými firmami různých velikostí během pandemie. Oblast podnikání byla různorodá, obchodují se vším, od olivového oleje přes mikrovlnné zobrazovací zařízení, finančních služeb až po kvalitní vína. Většina z nich má sídlo v Itálii.

Vědcům se podařilo definovat pět výzev, které jsou pro rodinné firmy na celém světě jedinečné. Pandemie je ještě zhoršila, ale všechny se dají přeměnit na příležitosti. Je třeba zdůraznit, že přežití těchto firem je životně důležité pro nás všechny, přispívají od 50 do 90% HDP většiny zemí a zaměstnávají většinu lidí.

1. Dědění
Rodinné podniky vnímají nástupnictví jako dlouhý proces, který je třeba metodicky naplánovat a zrealizovat, ale během pandemie k němu došlo rychle a neočekávaně. Nejméně 25% zodpovědných náhle onemocnělo, nebo kvůli krizi opustilo své podnikání dříve, než se očekávalo. „Nárůst pocitu blížící se smrti po zhlédnutí mnohých obětí této pandemie mě vede k tomu, že vnímám potřebu přenechat svůj byznys intenzivněji, než kdykoliv předtím, a najednou o tom uvažuji jako o něčem, co se stane skutečně rychle a nepředvídatelným způsobem,“ vyjádřil se jeden vlastník rodinné firmy zabývající se návrhem ocelových konstrukcí. Je zřejmé, že vlastníci a manažeři musí být na takové rozhodnutí připraveni. V některých případech je současné prostředí může přimět, aby zvážily alternativy dědění v rodině, nebo kandidáta z vnějšího prostředí. Dokonce může dojít k prodeji, nebo zavření firmy. Vědci doporučují, že ihned poté, co nastane ten pravý okamžik, je třeba opatrně přistupovat i k dlouho očekávanému dědictví, které nevyhnutelně přijde.

man holding welding mask
Foto: Alevision.co/ Unsplash.com

2. Zachování rodinného pocitu
Průzkum ukázal, že když členové rodiny pracují v jednom oboru, vytvářejí dlouhodobé osobní vztahy se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli. Ale tyto vztahy byly během pandemie narušeny společenským odstupem a prací na dálku. Rodinné firmy proto musejí přehodnotit své pracovní procesy a vážněji pouvažovat o tom, jak si zachovat svou výraznou sociální výhodu ve stále digitálnejším prostředí, kterému se musí přizpůsobit.

3. Tradice a historie
Často se předpokládá, že rodinné podniky se zaměřují na růst po celé generace. Negativní výhled a rostoucí nejistota, kterou přinesla pandemie, však mnohé přivedly k tomu, že místo toho cítily nostalgii „zlatého věku minulosti“. Mnozí se snaží zužitkovat svou rodinnou historii a tradici, například zdůrazněním praktikování dlouhodobých hodnot a připomenutím minulých úspěchů svým zákazníkům. Zaměřují se také spíše na to, aby dokázaly přežít. Rodinné firmy musí použít své tradiční hodnoty i v časech nejistoty a ohlédnout se za svou historií, aby zjistily, jak se členové rodiny dokázali vyrovnat s uplynulými krizemi. Majitelé se tak musí zaměřit na to, jak to nejlépe udělat, aby získali budoucí konkurenční výhody.

4. Těžké kompromisy
Rodinné firmy obvykle motivuje něco víc než jen finanční bohatství. Pokud má firma problémy, vedení se často zdráhá vyhodit členy rodiny, protože napjatá situace by mohla trvat mnohem déle, než když dostane výpověď někdo bez rodinných vazeb. Rovněž se vedení může snažit přilákat do podnikání někoho z vnějšku ze strachu, že dědic nezvládne jemu přidělenou roli po nástupu do funkce. Takové rozhodnutí mohou být obrovskou výzvou a často nutí učinit volbu mezi rodinnou harmonií a budoucností podniku. Jde o kompromisy, které bude nutné po pandemii dělat stále více.

5. Zachování bohatství
Na majitele rodinných firem se často pohlíží jako na osoby, které pravděpodobně investují s minimálním nebo žádným očekáváním rychlé návratnosti. Externí poradci obvykle vypomáhají s řízením nebo správou, ale ne s finanční životaschopností. Pandemie však mění i tuto zavedenou situaci. Rodinné podniky se stále více zaměřují na zachování svého majetku, aby přežily krizi. Výsledkem je, že rodinné kanceláře, organizace, které obvykle zakládají vlastníci firmy na správu majetku, jsou stále důležitější, jak to potvrdil i respondent z průzkumu, šéf rodinného podniku v oblasti finančních služeb. Transformace tohoto druhu bude pokračovat.

Namísto zaměření na krátkodobé zájmy, musejí rodinné podniky vyřešit těchto pět výzev, aby přežily a dokázaly dlouhodobě prosperovat. V mnoha případech to bude znamenat upuštění od archaických názorů na chod firmy a přehodnocení fungování.