Kdo vám může krýt záda v případě škody v zaměstnání? Správné pojištění!

Přidat na Seznam.cz

To se přece stát nemůže! Už ve chvíli, kdy vyřknete tuto větu, se to může přihodit. A nemluvíme jen o domácím prostředí. V zaměstnání totiž navíc hrozí škody způsobené nejen na pracovních přístrojích, svěřené elektronice nebo dalším vybavení, ale také na služebním vozidle. V tomto případě vzniklé škody stoupají do statisíců a zaměstnavatel má ze zákona nárok na škodu do výše 4,5násobku hrubého průměrného výdělku zaměstnance. Není lepší se krýt vhodným pojištěním?

Škody vznikají při každodenních činnostech

Jedná se o standardní situace, které se dějí v pracovním prostředí dnes a denně. Polití notebooku čajem? Poškození drahého přístroje ve skladu vinou pádu? Zavinění požáru nebo způsobená autonehoda služebním vozem? Všechny tyto případy mají společného jmenovatele. Zaměstnance v řádném pracovním poměru, který způsobil škodu svému zaměstnavateli při plnění zadaného úkolu.

Řešení pro nezáviděníhodnou situaci

Při výkonu zaměstnání odpovídá zaměstnanec za škodu způsobenou do maximální výše 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku. Na tuto částku lze také sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance a případnou škodu zaměstnavateli ze sjednané pojistky uhradit. Škoda musí být řádně vyčíslena a zaměstnavatel musí vystavit písemnou výzvu k úhradě včetně vysvětlení. Až poté dochází ke srážce ze mzdy nebo krytí z pojistky.

Foto: Pixabay

Jistota pro služební řidiče

Svěřený služební vůz? V tomto případě je pojistka de facto nutností, protože škody za nešikovnost mohou citelně zasáhnout rodinný rozpočet. Takto masivní výpadek mzdy si nemůže každý dovolit, je proto dobré si u pojišťovny ERGO vybrat varianty „řidič“ nebo „řidič PLUS“, které jsou vhodné pro zaměstnance s přidělenými služebními vozy. Maximální limit pro pojistné plnění je 600 000 Kč, přičemž u tohoto produktu je vždy sjednaná spoluúčast. Její výši lze upravit při sjednávání pojistky.