Naučit se používat umělou inteligenci může zvýšit váš plat o 25 %

Přidat na Seznam.cz

Podle nového výzkumu nabízí pracovní místa, která vyžadují dovednosti v oblasti umělé inteligence, výrazně vyšší mzdy než ta, která je nevyžadují.

Poradenská společnost PwC zkoumala inzeráty zveřejněné v loňském roce na řadu pracovních míst, včetně programátorů aplikací, právníků a účetních. Zjistila, že mzdy na pozicích spojených s umělou inteligencí jsou ve Spojených státech v průměru o 25 % vyšší než na srovnatelných pracovních místech ve stejném oboru, která tyto dovednosti nevyžadují.

Ve Spojeném království činila prémie 14 % a v Kanadě 11 %.

Rozdíly byly zvláště výrazné u některých profesí: právníci ve Spojených státech s dovednostmi v oblasti umělé inteligence mohli získat 49% příplatek a finanční analytici 33% příplatek ve srovnání s pracovníky na obdobných tradičních pozicích.

Zpráva společnosti PwC vychází z analýzy více než 500 milionů pracovních inzerátů v 15 zemích Severní Ameriky, Evropy a Asie.

„Země a odvětví, které mají vysokou poptávku po dovednostech v oblasti umělé inteligence, mají tendenci zaznamenávat vyšší mzdové prémie, zejména pokud je nedostatek kvalifikovaných odborníků,“ uvedl Mehdi Sahneh, hlavní ekonom PwC ve Velké Británii.

Podle zprávy vzrostl v letech 2012 až 2023 počet pracovních míst vyžadujících dovednosti v oblasti umělé inteligence 3,5krát rychleji než celkový počet všech pracovních míst ve zkoumaných zemích.

„S pokračujícím náběhem umělé inteligence se tento trend pravděpodobně zintenzivní, čímž vzniknou nové role a zároveň se sníží poptávka po některých dovednostech, které lze pomocí AI vykonávat efektivněji,“ dodává Barret Kupelian, hlavní ekonom společnosti PwC UK.

Přínos pro produktivitu

Zpráva také zjistila, že produktivita práce v odvětvích, která jsou nejvíce vystavena umělé inteligenci, tedy v těch, kde lze umělou inteligenci snáze využít k provádění určitých úkolů, jako jsou například finanční služby, roste 4,8krát rychleji než v ostatních odvětvích.

Podnik se stává produktivnějším, pokud vyrábí stejné množství zboží nebo služeb nebo více s menším počtem zaměstnanců nebo s kratší pracovní dobou zaměstnanců. Vyšší produktivita práce je klíčovým faktorem vyšší životní úrovně.

„Umělá inteligence by mohla být chybějícím kouskem skládačky produktivity, který by přinesl oživení ekonomiky, mezd a životní úrovně,“ uvedl Sahneh z PwC.

Zdroj: CNN Business