Klesající zisky RWE a budoucnost vodíkových elektráren v Německu