V Německu klesá inflace. Vrací se ke stanovenému inflačnímu cíli