Námořní doprava čelí novým výzvám: Útoky poblíž Suezu a sucha v Panamě vedou ke zvyšování cen

Přidat na Seznam.cz

Světová námořní doprava se potýká s dalšími obtížemi. Útoky ze strany jemenských Hútíových povstalců na lodě plující Rudým mořem ohrožují klíčovou námořní trasu mezi Evropou a Asií. Někteří dopravci se proto rozhodují pro objížďku kolem Afriky, což prodlužuje cestovní dobu až o dva týdny a přináší výrazné náklady. V lednu se ceny přepravy zdvojnásobily a nadále rostou, píše portál BusinessInfo.cz.

V posledním měsíci došlo k prudkému nárůstu cen námořní přepravy, což dokládá globální index World container, který ukazuje, že průměrné ceny přepravy kontejneru zaznamenaly více než dvojnásobný růst. Oproti období před Vánoci, kdy průměrná cena za standardní 40stopý kontejner byla okolo 1660 dolarů, nyní cena dosahuje téměř čtyř tisíc dolarů. Růst cen však tentokrát není důsledkem pandemie covid-19, ale je způsobený novými faktory, včetně útoků Hútíových povstalců v Jemenu.

Dnes se do Rudého moře odváží pouze třetina lodí. Útoky na lodě cestující k Suezskému průplavu vedou k tomu, že mnoho dopravců volí alternativní trasu přes mys Dobré naděje. Podle údajů Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) poklesl počet lodí plujících Rudým mořem o 67 % ve srovnání s loňským rokem, což má značný dopad na globální obchod.

Zároveň Panamský průplav čelí výzvám způsobeným klimatickými změnami a prodlouženými suchými obdobími, kvůli kterým dochází k nedostatku vody. To vede k omezení počtu lodí, které mohou průplavem proplout, a tím pádem i k dalšímu zvyšování nákladů na námořní dopravu.

Krize v námořní dopravě má dopad nejen na globální obchod, ale také na evropské výrobce a exportéry, kteří se potýkají s výrazným zpožděním dodávek a zvyšujícími se náklady. Tento vývoj může vést k dalšímu růstu inflace a zpožděním ve výrobě, což zasáhne řadu odvětví, včetně automobilového průmyslu.

Tato situace nicméně nabízí i příležitosti pro české dodavatele, kteří by mohli nahradit asijské partnery v době, kdy se mnoho nadnárodních společností snaží přesunout výrobu blíže k domovu, a tak snížit závislost na dlouhých a nyní i nejistých dodavatelských řetězcích.

Tato reorganizace globálních dodavatelských řetězců může přinést významné výhody pro lokální a regionální výrobce v Evropě, včetně těch v České republice. Přesun výroby blíže ke konečným trhům, známý také jako nearshoring, může zkrátit dodací lhůty, snížit logistické náklady a zvýšit flexibilitu v reakci na tržní změny. Pro české podniky to představuje jedinečnou šanci prohloubit své postavení v evropských a globálních dodavatelských řetězcích a nabídnout alternativu k asijským dodavatelům, kteří se stávají stále dražšími a méně spolehlivými kvůli logistickým a geopolitickým výzvám.

V kontextu těchto výzev se stává zřejmým, že flexibilita a schopnost rychle reagovat na měnící se tržní podmínky budou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti v náročném globálním prostředí. Čeští výrobci a exportéři by měli využít této příležitosti k revizi svých obchodních modelů, investovat do inovací a zlepšování výrobních procesů, aby mohli efektivně splňovat požadavky evropských a mezinárodních zákazníků.

Zároveň je důležité, aby firmy sledovaly vývoj v oblasti logistiky a dopravy, aby mohly přizpůsobit své strategie a minimalizovat dopady na své operace. Spolupráce s logistickými partnery, které nabízejí flexibilní a inovativní řešení, se může stát klíčem k překonání současných i budoucích výzev v námořní dopravě.

Vzhledem k tomu, že situace v oblasti námořní dopravy zůstává nejistá a pravděpodobně se bude dále vyvíjet, je pro podniky nezbytné zůstat ostražité a připravené reagovat na změny. Proaktivní přístup k řízení dodavatelských řetězců, diverzifikace zdrojů a dodavatelů, a zvyšování efektivity interních procesů může pomoci minimalizovat rizika a využít nové příležitosti, které se v tomto dynamickém prostředí objevují.

Krize v námořní dopravě tak přináší nejen výzvy, ale i impulz k inovaci a změně, která může přinést nové možnosti pro růst a rozvoj českého průmyslu a obchodu na mezinárodním poli.

Zdroj: BusinessInfo.cz