Vaše firma se rozrůstá? Je čas změnit styl řízení!

Přidat na Seznam.cz

Prosperující a rozrůstající se úspěšná firma je snem každého podnikatele. A pokud se vám tento sen právě plní, tak upřímně gratulujeme. Jak jste ale asi sami zaznamenali, řídit rostoucí firmu s více odděleními je něco jiného než vést pár nadšenců, kteří s vámi v podnikání začínali. Proto vám dnes poradíme, jak tuto proměnu podnikového řízení co nejlépe uchopit, aby firma běžela, jak namazaný stroj, a přitom vám povinnosti nepřerůstaly přes hlavu.

Mějte jasnou vizi

Pokud jste si uvědomili, že vaše řízení podnikových procesů potřebuje změnu, úspěšně jste zvládli první krok. Nyní je ale třeba si určit, jaké přesně změny by to měly být. K tomu vám pomůže stanovení jasných firemních cílů. S tím, jak se firma rozrůstá, se totiž mohou přirozeně začít trochu proměňovat. Sepište si proto celofiremní cíle znovu a přidejte i cíle jednotlivých oddělení. Jakmile budete vědět, kam směřujete, půjde vám procesní řízení nastavit intuitivněji.

Nebuďte na všechno sami

Jinými slovy – delegujte. Pokud jste do teď byli zvyklí řídit ve firmě prakticky všechno, bude to pro vás možná zpočátku těžké. Věřit někomu, že odvede práci stejně dobře, jako byste to dokázali vy sami, je pro mnoho vůdčích osobností problém. Ale pokud najdete ty správné lidi (pravděpodobně je už ve firmě máte) časem zjistíte, že se na ně můžete spolehnout a budete jen rádi, že všechno neleží jen na vašich bedrech.

Tím, že práci delegujete na manažery jednotlivých oddělení (i kdyby každé oddělení mělo mít 3 členy, vyplatí se práci takto segmentovat), získáte více času, který můžete věnovat samotnému rozvoji firmy, aniž byste ztráceli čas s dotazy všech svých zaměstnanců.

Na práci všech oddělení samozřejmě dohlížejte a aktivně se zajímejte o to, co se v nich děje, jen se nebojte přenechat úkoly někomu jinému.

Zajistěte, aby bylo jasné, kdo za co zodpovídá

S novým způsobem podnikového řízení a delegováním úkolů souvisí fakt, že se vám pravděpodobně promění vnitřní firemní struktura. Budou zde různá oddělení se svými manažery a v nich týmy a vedoucí týmů a tak podobně. Zde je důležité jasně určit, za co zodpovídá každé oddělní i konkrétní vedoucí pracovníci. Jaké jsou jejich kompetence a povinnosti a co naopak už přísluší jinému oddělení.

Na základně těchto kritérií pak bude mít každé oddělení svou vlastní agendu s projekty a dílčími úkoly. K tomu, aby byl ve všem přehled a bylo snadno dohledatelné, kdo právě na čem pracuje, vám skvěle poslouží nějaký software pro projektové řízení. Vy budete mít snadno k dispozici přehled o tom, na jakých projektech se zrovna pracuje, kdy se mají odevzdat, kdo za ně zodpovídá apod. A vaši zaměstnanci budou mít zase jasno v tom, co mají dělat a na koho se mohou obrátit s dotazy.

Otevřeně komunikujte

Klišé o tom, že komunikace je klíč, je tady. Ona je to totiž svatá pravda. Nejlépe se vypořádáte v probíhajícími změnami podnikového řízení tím, že o nich budete aktivně mluvit. Vysvětlete zaměstnancům, proč změny probíhají a kam vás posunou. A ujistěte je, že víte, jak můžou být pro některé z nich tyto změny matoucí.

Dejte všem svým zaměstnancům příležitost vyjádřit své nápady, obavy a návrhy, abyste z procesu změny podnikového řízení udělali stmelující událost s pozitivním dopadem na celou firmu. Tuto otevřenost se snažte držet i nadále. Zaměstnanci vám budou důvěřovat, což výrazně podpoří jejich loajalitu.

Věříme, že pokud se budete držet výše zmíněných rad, zvládnete změny hladce a stane se z vás úspěšná firma.