Společnosti napříč sektory čím dál více rekrutují zaměstnance přes sociální média

Přidat na Seznam.cz

Společnosti nehledě na sektor mají jeden společný cíl – a to najít nejlepší zaměstnance, pokud možno rychle a jednoduše. Jde o to hledat vhodné zaměstnance na správném místě a také ve správný čas. Stále více firem tak podle posledních výzkumů hledá své zaměstnance na platformách sociálních médií.

Sociální média jako nejefektivnější nástroj pro nábor nových zaměstnanců

Nejenže zkracují čas při hledání vhodného kandidáta na otevřenou pozici, ale také značně snižují finanční náklady na jeho nalezení – to lze říci o dnešních platformách sociálních sítí, ze kterých se staly pro zaměstnavatele nejefektivnějším nástrojem pro nábor zaměstnanců. Třeba inzerce pracovních nabídek na sociálních sítích bývá být často mnohonásobně levnější alternativou k pracovním portálům s nabídkami práce.

Z toho a dalších praktických důvodů tak více než 90 % všech zaměstnavatelů napříč sektory využívá sociální sítě k vyhledávání svých potenciálních zaměstnanců a často do sdílení náborového obsahu zapojuje i své zaměstnance.

Nejčastějším obsahem, který společnosti na sociálních sítích zveřejňují, tak jsou právě nabídky volných pracovních míst – tento obsah tvoří až 85 % z celkově zveřejněných příspěvků. Nicméně zajímavé také je, že k získávání stále většího počtu pasivních kandidátů online přispívají i další typy témat, jako jsou firemní novinky nebo propagace akcí. Mnoho společností tak vytváří tematické příspěvky na Instagramu, Facebooku, LinkedInu, aby vytvořily poutavý a zajímavý obsah, který osloví potenciální kandidáty.

Co z toho vyplývá pro uchazeče o práci? Ti by se měli profesionálně prezentovat nejen na profesních sítích, jako je LinkedIn, ale také dobře nezanedbat sílu profilu na Facebooku či Instagramu. Způsob, kterým se na těchto platformách prezentují, totiž může rozhodnout o tom, zda o ně společnost projeví zájem. V neposlední řadě je důležité, aby kandidáti poté, co je potenciální zaměstnavatel skrz sociální sítě osloví, zaslali životopis, který je v souladu s jejich působením na těchto sítích.

Stejně jako profil na platformě musí být i následně zaslaný životopis vizuálně atraktivní a na míru přizpůsobený dané společnosti. Kandidáti, kteří odešlou profesionálně vypadající CV, budou mít větší šanci, že budou pozváni na pracovní pohovor.

Společnosti používají video jako nejčastější typ příspěvku

Jako nejčastější typ obsahu, který společnosti zveřejňují na svých kanálech sociálních médií, se jeví video – 61 % firem upřednostňuje právě tento způsob, jak zaujmout. Videopříspěvky oslovují potenciální kandidáty nejvíce, a je možné, že tento trend bude v budoucnu stoupat.

A v jakém sektoru jsou platformy sociálních sítí k náboru nových zaměstnanců využívány nejčastěji? Vévodí oblast marketingu – kde více než 95 % zaměstnavatelů využívá sociální média k tomu, aby si našli nové zaměstnance.

Marketingové odvětví je těsně následované odvětvím pohostinství, manažerského poradenství, maloobchodu a IT. Naopak v sektorech, jako je stavebnictví nebo finančnictví, využívá sociální sítě k náboru nových zaměstnanců méně než 40 % společností.

Pokud tedy máte zájem o špičkovou práci v marketingové agentuře nebo marketingové poradenské firmě, je velká šance, že ji získáte jen tím, že budete sledovat příspěvky na jejich kanálech sociálních médií. A možná dokonce přijde v podobě videa!

Zaměstnavatelé mají LinkedIn jednoduše rádi

LinkedIn je klíčovým hráčem, pokud jde o nábor zaměstnanců na sociálních sítích, protože více než 90 % týmů hledá své potenciální zaměstnance právě tam. Na dalších místech jsou Facebook, Instagram a Twitter, ale preference firem se liší region od regionu a odvětví od odvětví.

Například když se zaměstnavatelé zaměřují na designéry nebo marketéry, mají tendenci obracet se na Instagram, zatímco když potřebují vývojáře, upřednostňují GitHub nebo Reddit.

Ať už jsou preference jakékoli, zdá se, že platformy sociálních médií budou nadále utvářet náborové strategie a usnadní oběma stranám – náhodnému uchazeči o zaměstnání i dychtivému náboráři – efektivní a snadné navázání kontaktu.