Skladové prostory pro logistiku a distribuci ve strategických lokalitách

Přidat na Seznam.cz

V současném vysoce konkurenčním prostředí je potřeba umět reagovat na potřeby a přání odběratelů i koncových zákazníků skutečně rychle. V opačném případě byste mohli zaostávat za konkurencí a vaše konkurenceschopnost by začala prudce klesat. Vhodné tak je hledat skutečně efektivní distribuční cesty a poohlédnout se po skladových prostorech ve strategických lokalitách. Podle čeho tyto lokality i vlastní skladové prostory vybírat?

Dobrá dopravní dostupnost je základem

Ať už se zabýváte výrobou nebo prodejem je základním požadavkem na každé skladovací prostory dobrá dopravní dostupnost, a to nejen osobním automobilem či dodávkou, ale i kamionovou přepravou. Ačkoli vy sami tuto přepravní možnost k distribuci nepoužíváte je potřeba počítat s tím, že vaši dodavatelé ano.

K tomu se pak váže i další požadavek na dopravní dostupnost, a to skutečnost, že by se skladovací prostory měly nacházet v blízkosti některé z velkých dopravních tepen. Nejvhodnější je v tomto ohledu nedaleké připojení na dálnici nebo městský okruh. To neplatí jen v ohledu na dodávky zboží, ale také v ohledu na dojíždění vašich zaměstnanců.

Pro vaše zaměstnance ve skladu je důležité, jak dlouho jim potrvá cesta do práce, ale i skutečnost, zda je lokalita obsluhována hromadnou dopravou.

Zaměřte se i na další parametry skladu

Kromě dopravní dostupnosti je nezbytné se zaměřit i na další parametry skladovacích prostor. Zajímat by vás měla nejen vlastní velikost skladovacích prostor a jejich základní vybavení světly, otopnou soustavou, ale i dalšími inženýrskými sítěmi.

Opomenout byste neměli ani na skutečnost, že je potřeba, aby sklad poskytoval i zázemí pro vaše zaměstnance, a to ve formě toalet, sprch, šaten či prostor pro stravování. V opačném případě to pro vás znamená další vícenáklady, a to minimálně v řádek desítek tisíc korun.

V ohledu na předmět vašeho podnikání se pak zaměřte i na to, zda sklad splňuje předepsané normy. Této skutečnosti je potřeba věnovat pozornost, zejména pokud podnikáte v oblasti potravinářství nebo podnikáte s hořlavými surovinami, výbušninami či chemií. Pokud je nedodržíte tak se v lepším případě vystavujete nemalým pokutám v horším případě pak může dojít k znehodnocení zásob nebo závažné nehodě nejen na majetku, ale i zdraví.

Budování vlastních skladů je v mnoha případech zbytečně velká investice

Budování vlastního skladu lidově řečeno na zelené louce je vysoce nákladné a nevhodné pro většinu malých a středních firem. Mnohem výhodnějším řešením je pronájem skladových prostor. Pokud se obrátíte na skutečné odborníky v oboru, můžete mít ideální sklad k dispozici prakticky ihned, protože vám vždy nabídnou řadu zajímavých alternativ.

Ačkoli se může jevit budování vlastního skladu pro velké firmy jako výhodná investice, v současné době tomu tak není a bude ještě nějakou dobu trvat, než se cena materiálů potřebných pro jeho výstavbu ustálí. I velkým hráčům na trhu se v současné době vyplatí si pronajmout skladovací prostory a po vhodných pozemcích pro výstavbu vlastního logistického a distribučního centra se pomalu rozkoukávat. Možná vás ceny pronájmu skladových prostor mile překvapí a vyhrazené prostředky užijete účelněji jinde.