Lze pro práci v zahraničí využít cestovní pojištění?

Přidat na Seznam.cz

Vyrazit na pracovní cestu do zahraničí již nebývá v současné době ničím výjimečným. Za hranice vyjíždějí za prací lidé mnoha profesí — od manuálních dělníků a řidičů přes manažery a inženýry až po takzvané digitální nomády. Každý si na cestu sbalí něco jiného, každý má jiné pracovní nástroje. Nezbytnou součástí cestovní výbavy by ovšem pro každého mělo být i řádně sjednané pojištění. Jaké ale zvolit? Poradíme vám, v jakých situacích si vystačíte s cestovním pojištěním.

Zdroj: koop.cz

Práce v zahraničí s českým cestovním pojištěním

Pokud vás zaměstnavatel vyšle na jistou dobu pracovat do zahraničí, či se sami chystáte z pracovních důvodů strávit delší čas mimo Českou republiku, neobejdete se bez pojištění, které vám pokryje případné nutné náklady na lékařskou péči při nemoci či zranění. K tomuto účelu přitom může dobře posloužit i standardní cestovní pojištění, které si před cestou sjednáte. Má to však některá specifika, která je třeba mít na paměti.

Pokud se jedná o pracovní pobyt, který předpokládá, že v zahraničí strávíte několik týdnů či měsíců, je vhodné v každém případě zvážit dlouhodobou variantu cestovního pojištění, jakou je například celoroční pojištění KOLUMBUS ABONENT od Kooperativy. Jistou nevýhodu při několikaměsíčních pobytech za hranicemi (především pak ve vzdálenějších destinacích) může nicméně představovat skutečnost, že doba jednoho výjezdu bývá u tohoto typu pojištění omezena — třeba na 45 dní. Počet opakovaných výjezdů však omezen není, stačí se tudíž například na víkend vrátit zpět do tuzemska, odpočinout si, pozdravit známé a zase odcestovat zpět za prací.

Nabízí se přirozeně také možnost zvolit jednorázové cestovní pojištění (u nějž žádná taková omezení neplatí), které se ovšem bude hodit spíše těm, kteří na zahraniční pracovní cesty vyjíždějí spíše sporadicky a méně pravidelně.

Při sjednávání cestovního pojištění je rovněž nezbytné správně zvolit jeho územní platnost, aby pokrývalo region, do nějž míříte — pojišťovny obvykle nabízejí varianty pojištění buďto jenom pro Evropu, nebo pro celý svět.

Nepodceňujte limity pojistného plnění ani další specifika

Náklady na zdravotní péči a léčebné výlohy v zahraničí mohou mnohdy dosáhnout poměrně vysokých částek, vyplatí se proto být na podobné situace připraven a vybaven — ideálně například vyššími limity pojistného plnění. Ačkoli by se totiž například pojistný limit ve výši 100 milionů korun mohl zdát snad až příliš nadsazený, je dobré si uvědomit, že i poměrně běžné lékařské zákroky stojí stovky tisíc a třeba týdenní hospitalizace na jednotce intenzivní péče může vyjít na milion korun. Na pojistných limitech — stejně jako na zdraví obecně — se rozhodně šetřit nevyplatí.

K cestovnímu pojištění je také vhodné sjednat i připojištění odpovědnosti za způsobené škody, které vám bude krýt záda jak při výkonu práce, tak v době volna.

Ovšem pozor: specifická situace, která si žádá jiný přístup, nastává ve chvíli, pokud budete zaměstnáni přímo u zahraniční společnosti či firmy. V takovém případě byste se měli o konkrétních podmínkách nezbytného pojištění informovat přímo u zaměstnavatele či příslušných institucí a orgánů dané země, abyste dostáli veškerým legislativním náležitostem a podmínkám, což se týká zejména zdravotního (a též sociálního) pojištění.