Je lepší studovat MBA online, nebo prezenčně?

Přidat na Seznam.cz

Online forma studia se stala běžnou součástí profesních studií MBA, LL.M. a dalších. Studenti tak vedle prezenční formy studia získali možnost řídit si své studium dle vlastních časových možností. Školy jim k tomu poskytují dostatek studijních materiálů, videí a doporučené literatury, usnadňující orientaci ve studované problematice a při tvorbě seminárních prací.

Promoce absolventů Ústavu práva a právní vědy 2022 v pražském Rudolfinu.

Mezi lety 2020 až 2021, kdy do všedního chodu všech společenských oblastí zasáhla virová pandemie, se téměř všechny vzdělávací instituce, nabízející prezenční profesní vzdělávání, uchýlily k poskytování studia výhradně v online podobě, neboť osobní setkávání studentů s lektory bylo zpočátku zcela nemožné, později komplikované s ohledem na preventivní opatření. Mnozí poskytovatelé studia profesních programů tak učinili v druhé polovině roku 2020, kdy všechny studijní programy MBA, LL.M., DBA aj. otevřeli pouze distančně a prezenční studium odložili na jarní měsíce roku 2021.

Přestože pandemie pozvolna ustupovala a prezenční studium bylo znovu přístupné, vzdělávací instituce toho času zaznamenaly zvýšený zájem právě o online studium, neboť velká část veřejnosti spatřila výhody v dálkovém přístupu ke studijním materiálům a ve vlastním rozvrhu studia. Na práci i studium v „online prostoru“ z pohodlí domova jsme si zkrátka zvykli.

Prezenční výuka na půdě Ústavu práva a právní vědy.

Návrat k prezenční formě v roce 2022

Instituce nabízející profesní vzdělávání se dělí na dvě základní skupiny. Na ty, které nabízejí výhradně online studium a nemusejí tedy disponovat pevným zázemím, a na ty, které mají pevné zázemí, výukové prostory a stabilní personál. Mezi takové se řadí i Ústav práva a právní vědy o.p.s., nabízející již dvacet let profesní vzdělávání v programech BBA, MBA, LL.M. aj. Studenti tak mají možnost navštívit školu v jejím sídle, seznámit se s pracovníky, s nimiž budou po celou dobu studia komunikovat, především se pak v době konání tematických setkání budou potkávat s lektory, s nimiž mohou diskutovat téma dané obsahem studovaných modulů. Touto přidanou hodnotou prezenční studium profesních programů umožňuje získávat více pohledů na danou látku, na rozdíl od samostatného online studia. Otevírá tak dveře novým myšlenkám a zdrojům informací. Uchazeči o studium, kteří si uvědomují tyto benefity, se postupně začínají vracet k prezenční formě studia.

Ptáte-li se tedy, zda je lepší studovat prezenčně nebo online, zvolte si sami možnost nejlépe vyhovující Vašim preferencím. Zvolíte-li online studium, upřednostněte instituce, které vedle online studia nabízejí také prezenční formu, mají vlastní zázemí a stabilní lektorský tým, díky jehož aktivnímu působení v institutu se stále aktualizují poskytované studijní materiály. Studujte tak, aby se energie investovaná do studia přetavila do nových možností.