Jak implementovat systém CMMS? 9 praktických tipů

Přidat na Seznam.cz

Implementace systému CMMS je proces, který vyžaduje pečlivou přípravu. Správné nasazení softwaru CMMS však může firmě přinést řadu výhod, jako je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti výroby, snížení nákladů a zvýšení efektivity údržby provozu. V tomto článku přinášíme několik rad, které vám pomohou implementovat systém CMMS od QRmaint ve vaší firmě.

Jak implementovat systém CMMS?

1. Identifikujte své potřeby

Předtím než zahájíte proces implementace, zamyslete se nad potřebami vašeho podniku a očekáváními ohledně systému. To vám pomůže vybrat vhodný software a určit rozsah prací souvisejících s implementací. Při definování svých potřeb můžete zvážit:

 • Zkrácení doby výpadků a přestávek: CMMS systémy zkracují dobu výpadku tím, že minimalizují čas od nahlášení problému po reakci techniků nebo externího servisu.
 • Správa úkolů: delegování úkolů je klíčovou součástí systému CMMS.
 • Preventivní údržba: díky implementaci systému od QRmaint mohou firmy snadněji identifikovat a řešit své problémy před vznikem poruchy, což zajišťuje odpovídající prevenci.
 • Správa prostředků: správa různých typů aktiv a potřeb údržby v několika objektech může být časově náročná, proto je důležitý přehled o zásobách strojového parku.
 • Pozitivní výsledky auditů: automatická zprávování a dodržování předpisů jsou základními směrnicemi pro splnění externích auditů.
 • Správa skladů: správa skladu náhradních dílů je součástí systému od QRmaint.

2. Vyberte správné řešení

Ne všechny CMMS řešení jsou stejně dobrá. Je důležité vybrat řešení, které bude odpovídající vaší firmě a splňuje potřeby. Jaké problémy může systém CMMS vyřešit ve vašem podniku? K jakému účelu máte v úmyslu systém CMMS nasadit?

Nejběžnějšími definovanými cíli implementace systému QRmaint firmami jsou:

 • Zvýšení efektivity výroby
 • Minimalizace neplánovaných výpadků
 • Snížení nákladů na údržbu
 • Snížení počtu vadných výrobků
 • Optimalizace skladu náhradních dílů
 • Dodržování postupů údržby, ISO standardů
 • Standardizace prací v souladu s auditovatelnými požadavky

3. Získejte podporu vedení

Implementace systému CMMS vyžaduje angažovanost vedení společnosti. Manažeři a vedoucí pracovníci musí rozumět výhodám implementace systému CMMS.

Implementace systému CMMS představuje velkou kulturní změnu v průmyslových podnicích. Někdy přecházíme od údržby založené na papírové dokumentaci k IT systému. Správná implementace zahrnuje také přechod od reaktivní údržby k preventivní údržbě a po dostatečném shromáždění dat a použití technologie IoT umožňuje přechod na prediktivní údržbu. Řízení takovéto velké změny vyžaduje přípravu.

4. Sestavte implementační tým

Implementace CMMS vyžaduje tým lidí s různými dovednostmi a zkušenostmi. Implementační tým by měl zahrnovat zástupce různých oddělení ve vaší firmě, jako jsou oddělení údržby, výroby, financí, plánování a IT. Spolupráce mezi odděleními při implementaci systému CMMS pomůže vybudovat dohodu již na raném stádiu projektu.

5. Proveďte školení

Klíčovým krokem implementace je školení všech zaměstnanců, kteří budou systém CMMS každodenně používat. Školení by mělo zahrnovat základní funkce CMMS, které budou nezbytné pro plnění každodenních úkolů. Během implementačního procesu zapojte zaměstnance prostřednictvím prezentace jednotlivých kroků projektu. Komunikujte o problémech, které chcete řešit. Získávejte nápady na řešení. Nejlepším způsobem jsou krátké implementační schůzky, během nichž můžete stručně představit systém. Společně s týmem hledejte aplikace systému QRmaint ve vaší firmě.

6. Monitorujte implementaci

Po implementaci CMMS je důležité monitorovat proces a v případě potřeby provádět změny. Monitorování implementace vám umožní zajistit, že CMMS splňuje potřeby firmy a zaměstnanci ho aktivně používají. Je důležité propagovat CMMS mezi zaměstnanci a vzdělávat je o tomto systému. To pomůže zvýšit povědomí o softwaru a podnítí zaměstnance k jeho používání v jejich každodenní práci.

7. Přizpůsobte CMMS podle potřeb

Systém CMMS je flexibilním řešením, které lze přizpůsobit potřebám firmy. S časem budete objevovat další možnosti softwaru, což vám umožní přidávat další filtry. Systém CMMS od QRmaint je stále rozvíjen a v rámci aktualizací získávají klienti zdarma nové funkce aplikace. Nedávno byla přidána možnost vizualizace stavu strojového parku.

8. Definujte KPI ukazatele

Pro přesné řízení procesu je nutné umět ho správně měřit. Proto je při plánování implementace důležité určit, jaké KPI ukazatele budeme měřit a jakou úroveň hodnoty chceme dosáhnout. Pokud již měříme nějaké ukazatele, měli bychom shromáždit analyzovaná data a naplánovat, jak implementace systému CMMS může přispět ke zlepšení jejich hodnot.

Nejběžněji budeme pro údržbu definovat následující KPI ukazatele:

 • MTTR ukazatel
 • MTBF ukazatel
 • MTTF ukazatel
 • OEE ukazatel

9. Proveďte hodnocení implementace

Po několika měsících od implementace CMMS je důležité provést zhodnocení. Toto hodnocení vám umožní posoudit účinnost implementace a provádět případné další změny.

Závěr

Nezapomeňte, že implementace systému CMMS není pouze technickou záležitostí. Vyžaduje také organizační a kulturní změny ve firmě. Je důležité, aby zaměstnanci byli správně školeni a zapojeni do procesu implementace. Pokud budete dodržovat naše rady, zvýšíte šance na úspěšnou implementaci systému CMMS.

Zajímáte se o implementaci systému CMMS ve svém podniku? Chcete se dozvědět, proč je dobré nasadit systém CMMS? Zavolejte na číslo +48 12 400 41 70 nebo se zaregistrujte na bezplatnou prezentaci softwaru od QRmaint.