Jak efektivně plánovat výrobu? Využijte MES.

Přidat na Seznam.cz

Konkurenční tlak roste napříč různými odvětvími a společnosti, které se s touto skutečností nevyrovnávají dostatečně rychle, pociťují následky. Jak udržet svou konkurenceschopnost na vysoké úrovni? Zkuste aplikovat principy štíhlé výroby, díky efektivně plánované výrobě. S tím vám mohou pomoci moderní MES systémy, které dnes využívají podniky různých velikostí a odvětví. Co mohou přinést i vám?

Systémy MES najdou své uplatnění v každém výrobním a logistickém procesu

Abys svůj podnik udrželi na výši nebo své obchodní výsledky ještě zlepšili, je potřeba reagovat na různé proměny opravdu rychle. To vytváří neúměrný tlak na řídicí pracovníky, kteří pak často rozhodují, aniž by měli k dispozici potřebná data. Přitom právě informovaná rozhodnutí jsou pro prosperitu podniku nezbytná.

Výrobní informační systémy, respektive MES systémy, urazily od svých počátků skutečně dlouhou cestu a dnes tak nabízí vysokou modularitu, díky čemuž se přizpůsobí potřebám každého podniku. Pomohou vám totiž vytvořit maximálně efektivní spojení mezi ERP systémy a systémy pro automatizaci vašeho podniku.

Díky již zmíněné vysoké modularitě je možné využít MES systémy napříč všemi obory, a to včetně potravinářství, farmacie, ale i průmyslu zbrojního.

Jak pomáhá MES plánovat výrobu?

Plánování výroby s MES systémy je velmi jednoduché, protože máte data o všech výrobních procesech a skladových zásobách v reálném čase k dispozici. Tyto data vám navíc MES systémy dodávají v přehledných grafech nebo tabulkách. Záleží jen na Vašich preferencích.

Hravě tak odhalíte úzká místa výroby, vyhnete se nadměrným zásobám na skladě, ale naopak i prostojům ve výrobě kvůli jejich nedostatku. Plánování výroby a zavádění principů štíhlé výroby vám tak půjde skutečně hravě. Navíc vaši pracovníci získají i vzácný čas, který mohou věnovat jiným úkolům nebo kreativě.

Pokud se rozhodnete pro plánování výroby s výrobními informačními systémy, získáte nejen potřebná data pro zavedení změn ve vašem podniku, ale i doporučení, která pro vás MES systém na základě zpracovávaných dat připraví. Pomůže vám tak ušetřit i čas strávený nad širokou škálou dat. A jelikož platí, že čas jsou peníze, dosáhnete dalších výrazných úspor napříč časem.

Jak mohou výrobně informační systémy optimalizovat logistiku?

Kromě toho, že vám MES pomůže stanovit ideální zásoby, získáte i nástroj pro odstranění zbytečné manipulace s materiálem, a to ve smyslu pohybu materiálu mezi sklady a procesy. Ačkoli se mnohé skutečnosti mohou zdát jako maličkosti, můžete tak ušetřit nemalé prostředky.

Zároveň se při použití MES můžete vyhnout dalšímu problému, který se při zavádění štíhlé výroby a efektivního plánování výroby objevuje, a to nadbytečné výrobě produktů. Tedy produktů, které v současné době nemají žádného zákazníka a zbytečně se tak vyrábí na sklad.

Jak implementovat MES systémy?

MES systémy jsou komplexní softwarové řešení, které vám dodavatel upraví na míru vašim potřebám. Software spolupracuje s nainstalovanými čidly ve vaše provoze, to napříč jednotlivými odděleními v podniku. Dokáží tak sledovat technologicky náročné úkoly, ale i provoz výrobní linky. Kromě sběru informací a plánování výroby se mohou MES systémy postarat i o plánování údržby, vlastní kontrolu kvality a řízení řady dalších procesů.