Co pro cizince znamená konec monopolu PVZP a jaké další pozitivní změny přinesl nový rok?

Přidat na Seznam.cz

Zdravotní pojištění pro cizince prošlo v posledních měsících značnými změnami. A zdaleka nejde „jen“ o pád monopolu PVZP, ale také nové limity pojistného plnění a úpravu několika dalších podmínek. Všechny zásadní novinky najdete přehledně v tomto článku.

Konec monopolu PVZP

Od 20. září 2023 si již cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR nemusejí sjednávat komplexní zdravotní pojištění pouze u Pojišťovny VZP. Zájemci mají nyní na výběr z nabídek více pojišťoven, které se již vstupu na trh nemohly dočkat.

Pád monopolu trhu prospěl – cizinci si nyní mohou cizinci vybrat produkt s ohledem na své potřeby a preference. Vznik konkurenčního prostředí by měl narovnat podmínky a stlačit ceny pojištění na přijatelnější mez.

Vyšší limity pojistného plnění

Další skvělou zprávou je navýšení limitu pojistného plnění z 60 tis. EUR na 400 tis. EUR. V praxi to znamená, že pojištění pokryje i dražší léčbu a hospitalizace. Zda pojišťovny časem adekvátně zvýší pojistné, ukáže čas. Podmínky již uzavřených smluv by měly zůstat stejné.

Atraktivní podmínky a nízké pojistné nabízí například zdravotní pojištění pro cizince od SV pojišťovny. Zahrnuje non-stop asistenční službu a platí v celém Schengenu.

zdroj: svpojistovna.cz

Registr pojištění cizinců

Pro větší transparentnost a kontrolu vznikne registr pojištění cizinců. Na jeho provozu se budou finančně podílet pojišťovny a o provoz se postará Česká kancelář pojistitelů.

Změny pro cizince mladší 18 let

Od 1. ledna 2024 se skupina cizinců mladších 18 let řadí mezi povinné účastníky veřejného zdravotního pojištění. Komerční pojištění už pro ně nebude dostupné. Po skončení stávajícího pojištění se automaticky stanou klienty vybrané pojišťovny. Tato povinnost jim zaniká dovršením 18 let nebo koncem povolení k pobytu. Poté si dle zákona musí jednat soukromé zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče.

V případě potřeby si neváhejte sjednat pojištění cizinců online na stránkách SV pojišťovny.