Výzvy nového století: Má vůbec tradiční bankovnictví budoucnost?

Přidat na Seznam.cz

Předpovídání budoucnosti je vždy nejisté. Ne vždy se předpovědi naplní, i když jsou scénáře předem jasné. Jak to nakonec dopadne s bankovnictvím jak ho dnes známe? Je zajímavé zamyslet se nad tím, co čeká na tak starou a konzervativní službu, jakou je bankovnictví.

Banky byly založeny za účelem kontaktování dvou stran. Žadatele o peníze a protistranu, která peníze nabízí. Do určitého limitu banky vystupují jako koneční ručitelé, pokud by některá ze stran nedodržela dané požadavky.

Díky internetu došlo k velké transformaci bankovnictví, plateb a hlavně finančních trhů, kde se operace provádějí v tisícinách sekundy, objem operací se zvýšil a ustoupily finanční inženýrství a spekulacím. Internet navíc znamenal snížení strukturálních nákladů pro banky bez poboček.

Výzvy v rámci tradičního podnikání
Krize v roce 2008 přinutila banky přehodnotit své služby a také svou strategii internacionalizace. Mnohé ze zahraničních bank nakonec naši zemi opustili. Velká recese připravila bankovnictví io velkou devizu, která se s tímto sektorem spojovala. Důvěru. Mnoho občanů v důsledku negativních zkušeností s investicemi a značných ztrát na úsporách, jednoduše přestalo důvěřovat svým bankám.

Nové technologie a krize dovedli banky k tomu, že vsadili na rozšíření svého on-line podnikání a likvidaci poboček, zda okleštění bankomatové sítě. Pandemie COVID-19 tento proces ještě více zrychlila a rozšířila. Příkladem je kromě rušení poboček i proces, který je v tomto sektoru dobře známý. Jde o bankovní fúze. Méně bank znamená menší nabídku a dá se mluvit o oligopolu, když si trh rozdělí jen omezený počet dodavatelů.

Hlavní bankovní činností bylo půjčování peněz, přesto že už několik let máme negativní úrokové sazby. A přestože jsou předmětem podnikání provize, bankovní předpisy a evropská nařízení neumožňují bankám, aby si volně stanovovaly ceny. Tato situace se nakonec končí fakturací zisků a ztrát. Příkladem jsou historické ztráty, které nedávno oznámila Banco Santander. Podnikání je tedy stále obtížnější a menším bankám nezbývá nic, jen se sloučit. Tím se ale příběh nekončí.

person holding silver iPhone 6
Foto: Wiliam Iven / Unsplash.com

Výzvy nového století: Má vůbec tradiční bankovnictví budoucnost?

Výzvy nového století
Fintech společnosti představují velkou hrozbu pro tradiční bankovnictví. Postupně začínají ovládat trh díky konkurenceschopnějším službám. Oproti tradičním bankám dokáží nabídnout moderní katalog produktů a dodržují politiku nízkých nákladů. To vše je dnes, v době pandemie, mimořádně vyhledávané.

Tradiční banky, na rozdíl od nových hráčů z technologického segmentu, musí mít bankovní licenci a jako takové jsou kryty fondy na ochranu vkladů a vztahují se na nařízení pro regulaci. Některé z neo bank však fungují jako takové subjekty, mají potřebné oprávnění, což jim umožňuje nabízet elektronické platební prostředky (karty) a vydávat digitální peníze na provádění platebních operací s třetími stranami.

A protože technologie vždy všechno transformuje, maximální transformace očekávaná v tomto sektoru je dána novou technologií: blockchainem. Pokud internet přinesl první technologickou revoluci v bankovnictví, zdá se, že blockchain přináší tu druhou. Stejně jako internet, nebude mít tato technologie vliv pouze na finanční systém, ale také na všechny ekonomické a finanční transakce, jakož i na jeho fungování a fungování na různých úrovních.

Hlavním účelem blockchainu bude zaručit, aby uchazeči a zájemci dodržovaly svou původní dohodu. Jestliže hlavním úkolem banky bylo zajistit dodržování finanční smlouvy, jaká bude její nová úkol, pokud bude banka nahrazena blockchain technologií, za mnohem nižší náklady a bez rizika bankrotu?

Budoucnost konvenčního bankovnictví velmi ohrožuje obchodní model, který se příliš zaměřuje na finanční produkty a nikoliv na potřeby svých zákazníků. K tomu se přidává další klíčový faktor, kterým je bezpečnost. Kybernetické útoky jsou na denním pořádku a důvěra zákazníků byla velmi poškozena.

Dnes tu máme technologii blockchain a fintech společnosti. Kombinace těchto proměnných může vyústit do modelu finančních subjektů na míle vzdáleného od současných předpovědí, jak bude vypadat v budoucnu sektor bankovnictví, na základě toho, co dnes známe. Pandemie pouze urychlila změny, které už přicházely ve světě, kde pokrok nevyhnutelně přináší výrazné změny a transformuje v podstatě všechno.