Podíl Ruska na zahraničním obchodu Evropské unie klesl pod dvě procenta

Přidat na Seznam.cz

Obchod Evropské unie s Ruskem byl silně ovlivněn dovozními a vývozními omezeními, která EU zavedla po ruské invazi na Ukrajinu, uvedl 1. září statistický úřad Eurostat.

Vývoz i dovoz výrazně poklesly pod úroveň před invazí. Sezónně očištěné hodnoty ukazují, že podíl Ruska na dovozu mimo EU klesl z 9,6 % v únoru 2022 na 1,7 % v červnu 2023, zatímco podíl vývozu mimo EU se ve stejném období snížil z 3,8 % na 1,4 %, uvedl Eurostat.

V březnu 2022, tedy v měsíci následujícím po ruské invazi na Ukrajinu, zaznamenala EU s Ruskem nejvyšší obchodní deficit způsobený vysokými cenami energetických produktů.

Pokud se podíváme na čtvrtletní údaje, ve druhém čtvrtletí roku 2023 zaznamenala obchodní bilance EU-Rusko v oblasti zboží schodek ve výši 1,6 miliardy eur (téměř 39 miliard Kč), což ukazuje na velké zlepšení oproti schodku 45 miliard eur (téměř 1,1 bilionu Kč) zaznamenanému ve druhém čtvrtletí roku 2022, uvedl deník Globe.

Tento výrazný pokles schodku lze do značné míry přičíst poklesu dovozu energií z Ruska, uvedl Eurostat. Schodek obchodu s energiemi se snížil ze 40,4 miliardy eur (přes 974,3 miliardy Kč) ve druhém čtvrtletí roku 2022 na 5,7 miliardy eur (přes 137,4 miliardy Kč) ve druhém čtvrtletí roku 2023.

V posledních dvou letech došlo k výraznému poklesu závislosti EU na dovozu energie z Ruska, uvedl Eurostat.

Konkrétně se výrazně snížil podíl fosilních paliv, jako je uhlí, zemní plyn a ropný olej, dovážených z Ruska. Při srovnání druhého čtvrtletí roku 2021 a druhého čtvrtletí roku 2023 poklesl podíl ropy o 27 procentních bodů (p.b.) (z 29,2 % v roce 2021 na 2,3 % v roce 2023), zemního plynu o 26 p.b. (z 38,5 % na 12,9 %) a uhlí o 45 p.b. (ze 45,0 % na 0 %), uvedl Eurostat.

Zdroj: globe.com, portal.ieu-monitoring.com, redakčně upraveno