Za týden vyprší termín pro podání elektronického daňového přiznání

Přidat na Seznam.cz

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou v letošním roce připadá na pondělí 2. května 2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně, informuje Finanční správa ČR.

Elektronické daňové přiznání lze podat prostřednictvím Online finančního úřadu nebo datovou schránkou.

Finanční správa doporučuje veřejnosti využít Online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí například bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.

Pokud za daňový subjekt podává daňové přiznání k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pátku 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Vracení přeplatku na dani z příjmů

Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání elektronického přiznání (do 30 dnů, tj. po 2. květnu 2022), a to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. To znamená, že nejpozději 2. června 2022 musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz. Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), ani případů kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.

Zdroj: Finanční správa ČR