Výplaty sociálních dávek na bydlení rostou. V září to bylo 1,7 miliardy korun

Přidat na Seznam.cz

Výdaje na sociální dávky výrazně narostly, a to hlavně v souvislosti s energetickou krizí a vysokou inflací. V letošním září to bylo meziročně už o miliardu korun počet lidí pobírajících tyto dávky stoupl o téměř sto tisíc, ukazují data Ministerstva práce a sociálních věcí.

V září loňského roku bylo vyplaceno 188 278 příspěvků na bydlení, což činilo kolem 760 milionů korun. Ovšem v letošním září se tyto čísla výrazně zvýšila.

Úřady práce vyplatily 272 390 dávek na bydlení, převyšující částku 1,7 miliardy korun. Průměrná vyplacená částka také strmě vzrostla, zhruba z loňských 4 000 na 6 300 korun, píše echo24.

Příspěvek na bydlení slouží k podpoře jednotlivců nebo rodin s náklady spojenými s bydlením, pokud tyto náklady překračují 30 % z jejich čistého příjmu.

Žádost o tuto podporu se podává na neurčito a následně je potřeba každé čtvrtletí prokázat náklady na bydlení a rodinné příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Samotní žadatelé o sociální dávky mají pravděpodobně s připravovanými změnami spíše přibývat, tvrdí odborníci. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje reformu sociálních dávek, která by měla spojit několik dávek do jediné.

Tímto spojením by se měl sloučit přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí do jediného podpůrného balíčku.

Díky této změně žadatelé už nebudou muset prokazovat náklady na bydlení. Cílem tohoto kroku je zjednodušit proces podávání žádostí o podporu a odlehčit úřadům práce, což by jim mělo poskytnout více prostoru pro individuální práci s klienty. Ministerstvo má za cíl mít hotový návrh do konce současného roku a předpokládaný termín účinnosti těchto změn je rok 2025.

Zdroj: echo24, MPSV