Výchovné k důchodu se změní, zůstane jen malému počtu žen. Ministerstvo přišlo s novinkou

Přidat na Seznam.cz

Vláda představila plány na zásadní reformu důchodového systému, která dramaticky ovlivní výplatu výchovného. Podle nových opatření budou mít nárok na výchovné pouze ženy, které vychovají tři nebo více dětí. Pro ostatní se připravuje nový systém, ve kterém se jim za péči o blízké bude počítat fiktivní vyměřovací základ, který ovlivní výši jejich důchodu, plyne z materiálu MPSV.

Výchovné bylo zavedeno v lednu 2023 a zvýšilo procentní výměru starobního důchodu o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Toto opatření bylo však kritizováno Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která poukazovala na jeho vysoké náklady, které loni dosáhly přibližně 19 miliard korun a dostávalo ho převážně ženy.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) obhajoval výchovné tím, že je nezbytné snížit rozdíly v důchodech mezi ženami a muži. Před zavedením výchovného měly ženy v průměru o tři tisíce korun nižší důchod než muži, a díky výchovnému se tento rozdíl snížil o zhruba pětistovku.

Výchovné se citelně změní

Plány na důchodovou reformu však předpokládají zásadní změny v systému výchovného pro ženy, které půjdou do důchodu. Výchovné bude zachováno pouze pro ženy, které vychovají tři a více dětí. Dokonce i tyto ženy se budou muset připravit na určité změny. Pro ženy s jedním či dvěma dětmi bude výchovné postupně snižováno a bude nahrazeno fiktivním vyměřovacím základem.

Další novinkou bude společný vyměřovací základ pro manžele a delší pobírání vdovských důchodů. Cílem je vyrovnat rozdíly v důchodech mezi ženami a muži, aniž by došlo k výrazným zásahům do státního rozpočtu.

Jednou z klíčových změn je zrušení valorizace výchovného. Nový systém bude spočívat v odečítání výchovného od procentní výměry důchodu, následně se snížený důchod zvalorizuje a výchovné bude znovu přičteno. To znamená, že reálná hodnota výchovného bude postupně klesat, protože nebude upravována podle inflace. Tento postup se poprvé použije při zvýšení vyplácených důchodů v lednu 2027.

Kromě toho bude nový systém omezovat výplatu výchovného podle počtu dětí. Například žena, která vychová pět dětí, bude mít nárok pouze na výchovné za tři děti, což znamená 1500 korun. Žena se třemi dětmi bude mít nárok pouze na jedno výchovné, tedy 500 korun.

Bez fiktivního vyměřovacího základu to nepůjde

Zavedení fiktivního vyměřovacího základu pro důchody bude postupné. Během přechodného období bude výchovné za první a druhé dítě snižováno až do roku 2029, kdy bude dosahovat 100 korun. Toto opatření má částečně zmírnit dopady zrušení výchovného za tato děti a také poskytne dodatečné zvýhodnění pro osoby pečující o závislé osoby.

Fiktivní vyměřovací základ bude částka, která se nepovažuje za příjem pro odvody do důchodového systému, ale bude zohledňována při výpočtu procentní výměry důchodu. Tímto způsobem se zvýší výše důchodu, zejména pro osoby s nižšími a středními příjmy.

Zdroj: MPSV