Ve 2. čtvrtletí došlo k oživení spotřeby domácností. Česká ekonomika ale dále stagnovala

Přidat na Seznam.cz

Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí dál mezičtvrtletně stagnovala. Pozitivní vliv investic, spotřeby a zahraniční poptávky kompenzovala nižší tvorba zásob. Pokračovalo zvolňování cenového růstu, uvedl portál ČSÚ.

Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí 2023 meziročně klesl o 0,4 % a mezičtvrtletně byl vyšší o 0,1 %. Výkon české ekonomiky již více než rok fakticky stagnuje. Ve směru poklesu letos působí hlavně postupné rozpouštění zásob naakumulovaných v minulých dvou letech. Pozitivní je pak stále vliv zahraniční poptávky a rostla také investiční aktivita. „Důležitou zprávou je náznak oživení spotřeby domácností, prvního po roce a půl poklesů. To může souviset s mírným snížením pesimistických očekávání domácností a ústupu jejich obav z dalšího růstu cen, který pozorujeme v konjunkturálních průzkumech,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se ve 2. čtvrtletí zvýšila meziročně o 0,6 % a mezičtvrtletně klesla o 0,2 %. K meziročnímu růstu přispíval zejména zpracovatelský průmysl, kde HPH vzrostla o 3,8 %. Kromě toho znatelně meziročně rostla HPH v informačních a komunikačních činnostech a v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech navázaných na podnikovou poptávku. Snížila se naopak HPH v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Ve směru mezičtvrtletního růstu HPH výrazně působil vývoj ve zpracovatelském průmyslu, ale celkově převážil pokles HPH v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství.

Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil ve 2. kvartálu na 11,1 % a mezičtvrtletně byly ceny vyšší o 0,3 %. K meziročnímu růstu spotřebitelských cen stále nejvíce přispívaly ceny bydlení a energií a potravin a nealkoholických nápojů. Zároveň ale růst cen u těchto položek výrazně zpomaloval. U většiny oddílů spotřebního koše ceny stále meziročně rostly a jedinou výjimkou byly ceny dopravy. Ve 2. čtvrtletí klesaly nabídkové i realizované ceny bytů.

Zpomalení růstu cen znamenalo také zmírnění reálného propadu průměrných mezd, který ve druhém čtvrtletí dosáhl 3,1 %. Průměrná mzda klesala ve většině hlavních odvětví s výjimkou energetiky. Nominální meziroční růst průměrné mzdy mírně zpomalil na 7,7 % a její hrubá měsíční výše dosáhla ve 2. čtvrtletí v průměru 43 193 korun. Celková zaměstnanost i díky oživení podnikatelské aktivity mezičtvrtletně vzrostla o 1,0 %. Obecná míra nezaměstnanosti měla jen mírnou tendenci k růstu a v červenci činila 2,8 %.

Zdroj: czso.cz