Pracovníci z Indonésie, jako digitální nomádi v ČR. Vláda schválila nové programy ekonomické migrace

Přidat na Seznam.cz

Vláda schválila dva nové programy ekonomické migrace. Jeden míří na skupinu vysoce kvalifikovaných a špičkových pracovníků z IT – tzv. digitálních nomádů, kteří tak získají možnost požádat si o pobytové oprávnění v ČR. Druhý umožní 300 studentům vybraných indonéských polytechnických škol dva roky pracovat v Česku, informuje na svých stránkách MPO.

Žádný z dosavadních programů ekonomické migrace se nevztahuje na skupinu tzv. digitálních nomádů, tedy vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří v rámci mezinárodního prostředí často pracují pouze v rámci určitých projektů především v sektoru IT,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Chceme mimo jiné vytvořit zajímavé prostředí pro fungování a rozvoj zahraničních technologických týmů na území ČR, proto přicházíme s novým programem, který cílí právě na digitální nomády.“

Je běžné, že IT specialista pracuje na více projektech na různých místech světa současně. Digitální nomádi z charakteru své práce nemohou být v klasickém pracovně-právním vztahu, a to jak kvůli jednorázovosti svěřených úkolů, tak z pohledu případných konfliktů vícenásobných pracovních poměrů a z nich plynoucích odpovědností.  

Program bude prozatím teritoriálně omezen na občany Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Tchaj-wanu. Účastníkům programu a jejich rodinným příslušníkům bude umožněno podat žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Žádost budou zpracována do 45 dnů od podání.

Cílem pilotního projektu pracovní migrace z Indonésie je podpora průmyslového sektoru, který se v posledních letech potýká s nedostatkem pracovníků. Indonéští pracovníci budou dva roky pracovat ve firmě Škoda Group jako svářeči, zámečníci, provozní mechanici či opraváři, tedy na pozicích, které jsou z pohledu českého průmyslu vnímány jako vysoce nedostatkové. „Pilotní projekt podpořila indonéská vláda. Indonéští absolventi středních škol a učilišť získají potřebnou praxi v oboru a zároveň projekt přispěje k prohloubení ekonomické spolupráce obou zemí,“ říká ministr Síkela a dodává: „Také jím testujeme Indonésii jako další možnou zdrojovou zemi ekonomické migrace, podobné projekty realizují Indonésané i jinde v Evropě.“

Zdroj: mpo.cz