Na podání daňového přiznání v papírové podobě už je jen pár dní

Přidat na Seznam.cz

Na podání daňového přiznání v papírové podobě pro poplatníky daně z příjmů za rok 2022 zbývá pár dní. Zatím vybrala Finanční správa 968 tisíc daňových přiznání a od pondělí 27. března 2023 až do termínu pro podání přiznání, tj. do 3. dubna 2023, rozšiřuje úřední hodiny finančních úřadů, uvedl webový portál Businessinfo.cz.

Provoz podatelen územních pracovišť bude v tomto týdnu zajištěn nad rámec obvyklých úředních hodin, a to pondělí až pátek v čase 8:00 až 17:00 hodin. Rozšířené úřední hodiny budou platit i na pracovištích 2+2, která jsou v tzv. optimalizovaném režimu. Některá pracoviště 2+2 mohou mít stanoveny úřední hodiny odlišně a jejich seznam je k dispozici na webu Finanční správy.

Pro menší obce organizuje Finanční správa ve spolupráci se starosty a na základě evidovaného zájmu výjezdy do obcí, kde nejsou sídla finančních úřadů, a tam je také možné přiznání podat. Poslední výjezdy se budou konat ještě první týden v dubnu. Kompletní přehled dle jednotlivých krajů je k dispozici na webu Finanční správy.

Lhůta pro podání daňové přiznání elektronicky (např. prostřednictvím portálu MOJE daně) je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023. Upozorňujeme, že od 1. ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla zřízena datová schránka ze zákona, a proto vydala Finanční správa shrnující informaci včetně přehledného návodu pro elektronické podání daňového přiznání prostřednictvím portálu MOJE daně.

Pokud daňové přiznání podává za daňový subjekt daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání až do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Zdroj: businessinfo.cz, financnisprava.cz, redakčně upraveno