Moravskoslezskému kraji v roce 2021 nejvíce vzrostlo HDP ze všech regionů České republiky

Přidat na Seznam.cz

Hodnota HDP na osobu zůstala i v roce 2021 nejvyšší v Praze, při srovnání s průměrem EU27 v přepočtu na paritu kupní síly však meziročně klesla. Nejvyšší reálný nárůst HDP byl loni zaznamenán v Moravskoslezském kraji a jen ve dvou regionech poklesl. Čistý disponibilní důchod na osobu vzrostl meziročně nejvíce v Praze, kde přesáhnul 402 tisíc korun, uvedl ČSÚ.

V hlavním městě Praze zůstává HDP na osobu v přepočtu na paritu kupní síly více než dvakrát vyšší, než je průměr EU. Podíl Prahy však proti roku 2020 poklesl z 205,3 % na 202,9 % unijního průměru. Z ostatních krajů republiky se pouze v Moravskoslezském kraji přiblížil HDP na osobu průměru EU poté, co se jeho podíl zvýšil ze 71,8 % na 72,8 %. Ve zbylých krajích tento podíl klesl.

Hrubý domácí produkt (HDP) v roce 2021 vzrostl reálně nejvíce v Moravskoslezském kraji (+ 6,4 %), následovaném Královéhradeckým krajem (+ 5,5 %), hlavním městem Prahou a Zlínským krajem (shodně + 4,8 %). Pouze ve dvou krajích Česka HDP reálně poklesl, a to v kraji Vysočina o 2,3 % a Karlovarském o 1 %.

Čistý disponibilní důchod na osobu v roce 2021 meziročně stoupl nejvíce v hlavním městě Praze, a to o 13,4 %, když dosáhl hodnoty 402 406 Kč. V ostatních krajích Česka se růst pohyboval mezi 7,7 % v Jihočeském kraji a 3,9 % v Karlovarském kraji, kde disponibilní důchod stoupnul na 255 189 Kč na osobu a zůstal celorepublikově nejnižší. Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla meziročně o 20,6 % v Pardubickém kraji a o 16,1 % ve Středočeském kraji. Nejvíce se tento ukazatel snížil v Karlovarském kraji, a to o 21,2 %.

Zdroj: ČSÚ