Komentář Jiřího Jemelky: 3+1 největší výzvy v roce 2024. Dodavatelsko-odběratelské řetězce, zelené investice, hledání talentů

Přidat na Seznam.cz

Podnikání v České republice je ovlivňováno řadou zahraničních vlivů – ceny surovin, ceny energií, výkyvy v dodávkách, špatně předvídatelná situace na Blízkém východě i pokračující konflikt na Ukrajině. Ale to nejsou zdaleka všechny nástrahy, kterým bude muset tuzemský business čelit.

Obstát tváří v tvář novým požadavkům v dodavatelsko-odběratelských řetězcích

Tuzemská ekonomika je orientovaná převážně na export. Aby dokázala firma rozšířit svůj vliv a růst, obvykle záhy musí překonat národní hranice a pustit se do světa, anebo se nějak se světovým businessem nějak propojit. Pokud se firmě jednou podaří navázat obchodní partnerský vztah s nadnárodním gigantem či jeho dodavateli, není to zdaleka konec cesty, ale teprve první krok.

Tato vrátka se mohou velmi rychle zavřít. Pokud korporace, které výrobky a služby dodáváte, změní politiku, nemůžete očekávat, že se to vašeho podnikání nedotkne. Příkladem mohou být nové požadavky na posílení odolnosti celého řetězce, legislativní proměny, nebo snaha lépe čelit bezpečnostním rizikům.

Včasná příprava na tyto změny je klíčová. Mnohdy ale podnikatelé podceňují možné peripetie s tím spojené, které ovlivní cashflow a kondici jejich firmy. Tyto změny nemívají obvykle charakter prudkého obratu kurzu ve velmi krátkém čase. I pro korporát je to nevýhodná strategie, pokud už dávno nepracuje na tom, aby si vytvořil funkční alternativu ke stávajícímu modelu spolupráce. Přesto je třeba tyto změny správně řídit a pracovat s nimi, protože mohou představovat hluboký strukturální zásah do chodu firmy a ovlivnit její konkurenceschopnost ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Očekávám, že v roce 2024 budeme v oblasti executive interim managementu právě mnohem více řešit tyto situace. V malých a středních firmách se bude intenzivněji diskutovat efektivita a s ní spojené zavádění prvků umělé inteligence, bezpečnost, kybernetická bezpečnost, vztah k novým trhům nebo ekologické požadavky, jichž je příkladem i norma EURO 7. Náročnější bývají tyto nové požadavky pro menší a střední hráče, kteří mají omezený investiční potenciál.

Příprava podniků na zelené investice

Energetická krize nás sotva minula. Letošní zima však s definitivní platností ukáže, že podniky se musí začít intenzivně připravovat na zelené investice, aby mohly budovat větší autonomii a nezávislost. Stát je v tomto směru zkrátka pomalý a investiční úsilí například do dostavby bloků jaderných elektráren je záležitostí desítek let. Jenže výkyvy na trzích mohou přijít ze dne na den.

Prioritou pro malé i střední společnosti bude energetika, redukce uhlíkové stopy a hospodaření s vodou. Energie a voda jsou základními zdroji, bez nichž se podniky, zejména ty výrobní, nemohou obejít. Předpokládám, že řada majitelů menších a středních společností bude služby executive interim managementu využívat s cílem, abychom jejich podnikání připravili na nezbytné investice, které jim zajistí vyšší odolnost a nezávislost a zlepší využívání zdrojů. Naším úkolem tak bude zajistit akumulaci kapitálu z podnikatelské činnosti a plánování jeho reinvestování do řešení, která přinesou nejlepší zhodnocení a přidanou hodnotu. Kvalitní řízení a finanční zdraví firem tak bude pro zelené investice tím nejzásadnějším předpokladem.

Příprava firmy na předání či prodej a hledání talentů

Executive interim management je své podstaty dočasnou záležitostí a výborně se uplatňuje tam, kde je potřeba firmu připravit na změnu a získat dodatečný čas potřebný k jejímu zdárnému provedení. Týká se to akvizic, mezigenerační výměny i budování manažerské struktury, bez níž je podnik dnes prakticky neprodejný. Všechny tyto změny mají jedno společné. Vyžadují zkušené, schopné lidi s patřičnou morální integritou.

V JPF Czech se často dostáváme k případům, které doslova hoří. Předání podniku dceři či synovi do dvou let. Rychlý prodej firmy, protože majitel už chce do zaslouženého podnikatelského důchodu a celý ten kolos mu už přerůstá přes hlavu. Snaha vyvázat se kvůli zdraví či rodině z exekutivy. Ve všech těchto případech ale potřebujete, aby měl firmu hlavně kdo řídit. Jak? Kompetentně, se zájmem, efektivně, tak, aby zvyšoval její hodnotu a k prodeji se dostala v kondici, kdy za ni můžete získat víc, než jste si mysleli. Nebo aby při předání potomkům fungovala jako skvěle namazaný stroj, který jim nezničí osobní život.

Přesně tyto situace executive interim management řeší v poslední době čím dál častěji a také se na nás s nimi obrací větší množství klientů. V podstatě jde o starou dobrou otázku oddělení rolí majitele a CEO. I proto se z nás stávají hledači talentů. Protože jen dobře řídit nestačí. Potřebujeme do firmy najít nového výkonného ředitele nebo ředitelku, kteří mu zabezpečí výsledky i stabilitu v dlouhodobém horizontu. Hledáme a objevujeme talenty, které budou danému podniku nejvíce vyhovovat. Už nyní je jasné, že objem této práce se v roce 2024 zvětší. My jdeme totiž vždy od potřeb podniku, třebaže jim majitelé někdy nepřikládají takový význam, k člověku, a ne opačně. A to zabere nějaký čas.

Start-upy stojí o vedení

Asi vás to překvapí, ale v poslední době executive interim management vyhledávají také šéfové nejrůznějších technologicky orientovaných start-upů. Myslím, že v roce 2024 bude poptávka dále sílit. Proč? Protože by mladí start-upisté byli rádi v řízení svého po investorech hladovějícího projektu stejně úspěšní jako ti nejúspěšnější manažeři.

Ale do podnikatelského sedla se mnohdy vyhoupli v prvních letech studí na vysoké škole, a tak mají s řízením omezené zkušenosti. Chtějí získat pevné základy, dobrou zpětnou vazbu a hlavně atraktivní a pravdivá čísla pro potenciální investory, kteří by jim pomohli s expanzí. Jenže atraktivní čísla se nevyrábí v excelu a expanze nemůže být malovaná jako vzdušný zámek. Potřebujete výsledky manažerského řízení a citu pro leadership. Jinak počáteční nadšení rychle střídá strmý úpadek.

Executive interim management je tak pro zakladatele start-upů dobrým odrazovým můstkem, který je může navést na správnou cestu. Ukázat jim, jak se buduje efektivita, jak šikovně na provázanost procesů, nastavení struktury, reporting a efektivní finanční řízení. Nebývá tajemstvím, že finance jsou ve start-upech často jednou z nejvíce zranitelných oblastí. Dokud jsou, je to punk a jízda, jakmile nejsou, bývá procitnutí těžké. Executive interim management tak nabízí nástroje, jak se tvrdému přistání vyhnout a ukočírovat finanční zdraví. Takový start-up pak bude pro investory mnohem atraktivnější.

Zdroj: JPF ve spolupráci s redakcí