Kdo má platit silniční daň? Všechny povinnosti splňte do konce ledna

Přidat na Seznam.cz

Jednou z prvních povinností pro OSVČ a firmy je každoročně podání přiznání k silniční dani. Daň za rok 2021 musejí ti, kteří využívají auto k podnikání, doplatit do konce ledna 2022, informuje portál BusinessInfo.cz.

„Podnikatele by neměla mást situace v loňském roce, kdy bylo výjimečně kvůli dopadům pandemie covid-19 možné z rozhodnutí ministryně financí odevzdat přiznání a zaplatit daň až do dubna. Standardní termín je 31. ledna,“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček.

Loni byl nejzazším termínem pro odevzdání daňového přiznání 1. duben, letos se vracíme k obvyklé lhůtě. Silniční daň se platí zálohově čtyřikrát ročně, 31. leden je termínem pro její doplacení (viz níže).

Kdo nestihne lednový termín, nevyhne se sankcím, které se mu ovšem budou počítat jako tradičně od 8. února. U většiny daňových povinností (přiznávání a placení daně z příjmů, DPH nebo silniční daně) je ochranná lhůta pět pracovních dní, kdy můžete své opomenutí napravit. Po ní už zaplatíte pokutu případně úroky z prodlení.

Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek musejí podat přiznání elektronicky. Neplatí to ale jako v minulosti pro všechny ty, kdo mají aktivní datové schránky a využívají je.

Povinnost se od roku 2020 týká jen těch, kteří mají datovou schránku zřízenou na základě zákona, typicky firem (právnických osob) nebo zástupců vybraných profesí. Od roku 2023 se ale situace opět změní, datové schránky totiž budou povinné pro všechny OSVČ.

Kdo je povinen přiznání podat elektronicky a neučiní tak, dostane pokutu ve výši 1000 korun. Oproti dřívějším letům je sankce o polovinu nižší.

Kdo platí silniční daň?

Silniční daň platí v tuzemsku všichni, kteří využívají k podnikání osobní auta či dodávky, případně provozují velká nákladní vozidla. Poplatníkem je ve většině případů ten, kdo je zapsán v technickém průkazu.

Vozidlo přitom musí být registrováno v České republice. Pokud je registrované v zahraničí, platit nemusíte ani v případě, že s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě se vás dokonce netýká ani daňové přiznání. Automaticky hradí daň zaměstnavatelé, již vyplácejí cestovní náhrady zaměstnancům, kterým svěřují auta ze svého vozového parku.

Silniční daň se platí čtyřikrát ročně formou záloh, jež jsou nastaveny předem. Každoročně pak podáte daňové přiznání a doplatíte rok předešlý, zejména proto, že prosinec se zálohově nehradí.

Tresty pro opozdilce

Finanční úřad vám v roce 2022 začne počítat penále a úrok z prodlení od 8. února.

Penále za neodevzdání daňového přiznání u všech daní činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud nepodáte přiznání vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, zaplatíte minimálně 500 korun.

Další postih vás čeká, jestliže daň včas neuhradíte. Hříšníkům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik setin procenta za 24 hodin. Aktuální úrok je vyšší než na počátku loňského roku, protože se zvýšila repo sazba ČNB a je nyní nejvyšší za posledních třináct let. Aktuálně je zmíněná sazba na 3,75 procenta a zřejmě kvůli boji ČNB s inflací poroste i nadále. Penále (tvořené touto sazbou navýšenou o 14 %) je tedy ve výši 17,75 procenta ročně.

Připomínáme, že pro finanční úřad je rozhodující, že má do peníze na účtu, nikoli to, že je ke zmíněnému datu (pondělí 31. ledna) odešlete. Silniční daň můžete zaplatit poštovní poukázkou, jíž dostanete na finančním úřadě, osobně na pokladně vám příslušného FÚ, i příkazem z vašeho bankovního účtu.

Předčíslí bankovního účtu je pro silniční daň 748, variabilním symbolem bude vaše daňové identifikační číslo (DIČ), které vám přidělili při registraci k dani, případně rodné číslo, pokud nemáte DIČ. Konstantní symbol je 1148 při převodu peněz z účtu a 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou.

Výpočet silniční daně 2022 se netýká několika výjimek. Pokud používáte vozidlo osvobozené od daně, musíte podat daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte, tudíž vám odpadají i zálohy na daň.

Kdy se platí zálohy?

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. V kalendáři pro rok 2022 si podtrhněte data 18. dubna, 15. července, 17. října a 15. prosince. Obecně je datem splatnosti první pracovní den po patnáctém (včetně) v daném měsíci.

Ten, kdo provozuje vozidlo se sníženou sazbou daně (podle odstavce 10 paragrafu 6 zákona o silniční dani), platí v prosincovém termínu zálohu ve výši minimálně 70 % roční daňové povinnosti

Berní úředníci po vás budou požadovat daň pouze za období, ve kterém auto skutečně užíváte. Kdo si nechce hlídat kvartální platby, může samozřejmě uhradit celou roční zálohu už v dubnu.

Jakmile vznikne podnikateli, který využívá ke své samostatně výdělečné činnosti auto, povinnost platit silniční daň, musí se k ní zaregistrovat. A to do nejbližšího termínu splatnosti daně, tedy do výše zmíněných čtvrtletních dat.

Příklad: Jestliže začnete rozvážet zboží dodávkou příští rok v únoru, je vaší povinností zaregistrovat se k dani do 15. dubna 2022 (majitelé datových schránek samozřejmě opět elektronicky).

Pokud jde o aktuální sazby daně pro osobní automobily, zůstávají už několik let stejné, loni se snížily u některých nákladních automobilů.

Slevy na kombinovanou dopravu

Slevu na dani mohou uplatnit ti, kteří využívají tzv. kombinovanou dopravu. Přečtěte si, co je v paragrafu 12 zákona o dani silniční míněno kombinovanou dopravou.

Bonusy jsou přitom poměrně výrazné. Pokud například uskutečníte ve zdaňovacím období v rámci přepravy (kombinované s leteckou, lodní či železniční dopravou), více než 120 jízd, může vaše sleva dosáhnout až 90 procent.

A kolik na silniční dani zaplatíte za rok? U osobních aut to závisí na objemu motoru.

U nákladních vozidel je to poněkud komplikovanější, záleží totiž na hmotnosti dodávky či kamionu a zároveň na počtu náprav. Například za nákladní auto s hmotností nad osm tun s jednou nápravou uhradí uživatel 9600 korun ročně. Vůbec nejvyšší sazba 50 400 korun se týká kamionů se třemi nápravami a hmotností nad 36 tun.

Roční sazby daně silniční (2022) pro osobní automobily (podle zdvihového objemu motoru)

  • do 800 cm3 – 1200 Kč
  • nad 800 cm3 do 1250 cm3 – 1800 Kč
  • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 – 2400 Kč
  • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 – 3000 Kč
  • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 – 3600 Kč
  • nad 3000 cm3 – 4200 Kč

Zdroj: BusinessInfo.cz