Dluh České republiky v 1. čtvrtletí meziročně stoupl na 3,099 bilionu Kč

Přidat na Seznam.cz

Výsledek hospodaření vládních institucí skončil v prvním čtvrtletí roku 2023 v deficitu odpovídajícímu úrovni 5,9 % HDP. Míra zadlužení vládních institucí stoupla meziročně na 44,5 % HDP, uvedl portál ČSÚ.

Schodek hospodaření vládních institucí v 1. čtvrtletí roku 2023 dosáhl 100,9 mld. Kč, což v meziročním srovnání znamená zhoršení o 31,9 mld. Kč. V deficitu 136,6 mld. Kč skončilo pouze hospodaření ústředních vládních institucí, které se meziročně propadlo o 59,4 mld. Kč. Místní vládní instituce naopak hospodařily s přebytkem ve výši 35,0 mld. Kč a jejich hospodaření se meziročně zlepšilo 29,9 mld. Kč, hospodaření fondů sociálního zabezpečení (zdravotních pojišťoven) skončilo v mírném přebytku 0,8 mld. Kč.

„V prvním čtvrtletí roku 2023 vládní instituce hospodařily se schodkem ve výši 100,9 mld. Kč. K tomuto výsledku nejvíce přispěly vyplacené sociální dávky. Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně stoupla o 1,7 procentního bodu a dosáhla výše 44,5 % HDP,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a  finančních účtů ČSÚ.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 12,6 % a dosáhly 40,6 % HDP. Na meziročním růstu příjmů se podílely zejména přijaté daně z příjmů, sociální příspěvky a daně z výroby a dovozu. Celkové výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 16,0 % a dosáhly 46,5 % HDP. Nejvíce vzrostly výdaje na sociální dávky, dotace a náhrady zaměstnancům.

Nominální dluh vládních institucí meziročně stoupl o 415,3 mld. Kč na 3099,4 mld. Kč. Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně stoupla ze 42,8 % na 44,5 % HDP. Mezičtvrtletně dluh stoupl o 102,3 mld. Kč.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán především u emitovaných cenných papírů (+308,4 mld. Kč) a u přijatých půjček (+91,5 mld. Kč).

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 76,7 mld. Kč, který odpovídal 4,2 % HDP. Mezičtvrtletně se saldo hospodaření zhoršilo o 4,3 mld. Kč.

Zdroj: czso.cz, redakčně upraveno