Řecko chce zřejmě rozprodat státní majetek ve velké výši. Privatizací chce řešit své dluhy