Německý terminál pro zkapalněný zemní plyn v Baltském moři by mohl fungovat od roku 2024