Tesla má problém. 321 tisíc elektrických vozidel trpí vadou