Živnostníci mohou při vyplňování daňového přiznání u daně z příjmu využít mnoho slev. Většinu zvýhodnění je možné uplatňovat měsíčně

Přidat na Seznam.cz

Při přípravě daňového přiznání mají podnikatelé a ostatní fyzické osoby možnost využití řady daňových úlev. Tyto slevy, které lze čerpat měsíčně nebo jednorázově při ročním vyúčtování, se týkají nejen daně z příjmu, ale i jiných povinných odvodů. Je důležité si uvědomit, že nedávné vládní úsporné kroky, schválené v loňském roce, mají vliv na dostupnost některých tradičních daňových úlev, které budou od roku 2024 částečně omezeny. K těmto změnám došlo v rámci konsolidačního balíčku, přijatého jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem.

Začínaje rokem 2024, již nebude možné využít slevu na děti umístěné v mateřské škole ani slevu pro studenty, která dříve činila 4 020 korun za kalendářní rok. Podmínky pro uplatnění slevy na manželského partnera se také zpřísňují, píše portál Businessinfo.cz.

Jednou z nejstabilnějších a dlouhodobě využívaných slev je základní sleva na poplatníka. Tato sleva prošla výraznou změnou v roce 2008, kdy se její výše zvýšila z 7 200 korun na 24 840 korun ročně. Od té doby se sazba několikrát upravovala, poslední zvýšení v roce 2020 ji nastavilo na 27 840 korun ročně, což odpovídá 2 320 korunám měsíčně. Pro daňové období 2022 a 2023 byla tato sleva opět navýšena, tentokrát o 3 000 korun na celkových 30 840 korun ročně.

Tato sleva je dostupná všem, kdo měli během daného roku jakýkoliv zdanitelný příjem, a uplatňuje se v plné výši bez ohledu na délku trvání výdělečné činnosti během roku.

Pro některé malé podnikatele, jako jsou například živnostníci bez dětí, může tato sleva ve spojení s výdajovým paušálem znamenat, že nezaplatí na dani z příjmu nic. V případě, že by živnostník s ročním příjmem 500 tisíc korun uplatnil výdajový paušál ve výši 80 %, jeho daňový základ by činil 100 tisíc korun, což by po uplatnění slevy na poplatníka vedlo k nulové daňové povinnosti.

Avšak vstup do režimu paušální daně, který by v tomto případě znamenal roční daňové odvody ve výši 1 200 korun plus mírné navýšení sociálního a zdravotního pojištění, se pro ně nemusí vždy vyplatit. Přesto může být pro řadu podnikatelů paušální daň nejvýhodnějším řešením, s celkovými ročními odvody ve výši 74 496 korun, z čehož 1 200 korun tvoří samotnou daň z příjmu. Tento režim tak nabízí efektivní cestu k minimalizaci daňového zatížení pro mnohé podnikatele.

Je důležité si být vědom toho, že se daňové úlevy a slevy mohou v čase měnit v důsledku legislativních úprav. Proto je klíčové zůstat informovaný o aktuálních změnách, které mohou ovlivnit daňové povinnosti. Vzhledem k nedávným vládním úpravám a omezením některých slev je doporučeno pečlivě zvážit všechny dostupné možnosti a strategie pro optimalizaci daňové zátěže.

S ohledem na složitost daňového systému a neustálé změny v daňové legislativě může být také užitečné konzultovat daňové plánování s odborníkem. To může pomoci identifikovat nejvýhodnější cesty k uplatnění daňových slev a úlev, které jsou specifické pro individuální situaci podnikatele nebo fyzické osoby.

Vzhledem k těmto faktorům je výhodné pro daňové poplatníky, aby byli proaktivní a věnovali dostatek času přípravě svého daňového přiznání. Tím mohou maximalizovat své daňové úspory a zároveň zajistit, že splní všechny požadavky a termíny stanovené daňovou legislativou. Uplatněním správných slev a úlev může dojít k významné úspoře, která podporuje finanční zdraví a umožňuje lepší alokaci zdrojů pro osobní či podnikatelské cíle.

Zdroj: Businessinfo.cz