Nezaměstnanost v květnu opět mírně klesla, roste zájem o rekvalifikace

Přidat na Seznam.cz

K 31. květnu 2024 Úřad práce České republiky evidoval celkem 274 322 uchazečů o zaměstnání, což je o 5 756 méně než v dubnu. Podíl nezaměstnaných na konci května činil 3,6 %, což představuje meziměsíční pokles o 0,1 procentního bodu. Ve srovnání s květnem 2023 však došlo k nárůstu o 0,1 procentního bodu, tedy o 20 429 uchazečů. Nezaměstnanost se snížila ve všech 14 krajích a ve 70 ze 77 okresů Česka. V květnu bylo evidováno o 7 805 více uchazečů o zaměstnání než volných pracovních míst. Úřad práce úspěšně pomohl najít zaměstnání 24 056 uchazečům, což je o 60,9 % více než ve stejném období loni. Počet rekvalifikací se také výrazně zvýšil, a to o více než 83 %. Česká republika má opět nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii, píše portál BusinessInfo.cz.

Květen spolu s červnem tradičně patří k měsícům s nejnižší nezaměstnaností. I tento květen došlo k meziměsíčnímu poklesu míry nezaměstnanosti, avšak tempo poklesu se zpomalilo. Kromě sezónních prací, zejména ve stavebnictví, k tomu přispívá i rozjezd letní turistické sezóny. Tento pokles však není rovnoměrný napříč regiony ČR. Do evidence uchazečů zatím nepatří čerství absolventi středních a vysokých škol, kteří často využívají „posledních prázdnin“ a do evidence vstupují až v září. Přibližně 70 % nezaměstnaných vstoupilo do evidence po ukončení předchozího zaměstnání, přes 7 % po ukončení nemoci a necelých 7 % po ukončení péče o dítě.

„Aktuální míra nezaměstnanosti za květen potvrzuje dlouhodobý trend a naše očekávání. V tomto období bývá nezaměstnanost nejnižší díky sezónním pracím. Česká republika je v tomto ohledu premiantem v EU. Firmám a zaměstnavatelům patří velký dík za vytváření pracovních míst napříč všemi regiony. Úřad práce je velmi aktivní v poradenství a asistenci uchazečům, nabízí řadu nástrojů, jako jsou rekvalifikace, které pomáhají získat vhodné zaměstnání,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Květnový pokles míry nezaměstnanosti v Česku je běžným jevem díky sezónním pracím. Snížení o 0,1 procentního bodu je však slabší než před rokem 2020, kdy pandemie způsobila ekonomické šoky. Český trh práce je tedy mírně chladnější, ale stále napjatý,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

„Nezaměstnanost oproti loňskému květnu mírně vzrostla, tehdy byla 3,5 %. Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, což komplikace firmám hledajícím nové zaměstnance. Trh práce je přehřátý, zaměstnanci chybí v řadě profesí a najít kvalifikované pracovníky je pro firmy velmi obtížné,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Letní měsíce jsou vhodné pro rekvalifikace „Letní měsíce jsou ideální dobou pro rekvalifikace. Jsem rád, že zájem o ně a o rozvoj dovedností v digitální oblasti roste. Letos nastoupilo na rekvalifikace 17 019 lidí, přičemž ke konci května se jich účastnilo 4 689, což je meziroční nárůst o 83 %. Od spuštění e-shopu jsemvkurzu.cz jsme schválili digitální kurz nebo rekvalifikaci více než 23 tisícům lidí. Absolvování kurzu v létě může zvýšit šance na lepší zaměstnání na podzim, kdy je více pracovních pozic,“ upozorňuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

„Je skvělé, že o služby Úřadu práce mají zájem i mladí lidé, kterým pomáháme doplnit nebo rozšířit kvalifikaci a získat odbornou praxi. V rámci našich projektů odborné praxe zaměstnavatelům dotujeme, čímž snižujeme tlak na výkon a posilujeme růst kvalifikace. Zaměstnavatelům přispíváme i na mentory pro mladé. V celé zemi máme síť více než 100 odborníků, kteří se věnují poradenství mladým a znají místní podmínky,“ odkazuje na program Záruky pro mladé spolufinancovaný EU Daniel Krištof.

Úřad práce ČR evidoval k 31.5. 2024 celkem 5 141 mladistvých do 18 let registrovaných jako uchazeči o zaměstnání, což je 1,9 % všech uchazečů. Úřad také eviduje 7 302 absolventů škol.

Zdroj: BusinessInfo.cz