Firmy mohou znovu žádat o dotace na projekty v rozvojových zemích

Přidat na Seznam.cz

Česká rozvojová agentura vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022.

Cílem programu je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Program B2B se zaměřuje na všechny rozvojové země dle klasifikace OECD.

Až půl milionu korun pro jednoho žadatele

Výzva je cílena na firmy s podnikatelskými záměry, které pomohou řešit rozvojové problémy v cílových zemích a které zároveň mají zájem prozkoumat nové trhy, zajistit potenciální partnery pro spolupráci nebo přímo v dané zemi investovat a založit zde joint venture nebo pobočku. Program tak nabízí širokou škálu možností k získání partnerů a referencí v zajímavých teritoriích, přičemž dotace pomůže minimalizovat riziko spojené se vstupem na nové trhy. 

Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50 procent celkových nákladů (nejvýše však 500 tisíc korun) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40 procent celkových nákladů (nejvýše však dva miliony korun) na samotnou realizaci projektu.

V souvislosti s výzvou pro předkládání žádostí o dotaci v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022 připravila Česká rozvojová agentura webinář pro potenciální žadatele, který proběhne 25. října 2021 od 10:00 hodin.

Během webináře se firmy seznámí se strategií a s pravidly programu. Účastníci budou podrobně provedeni postupem vyplňování žádosti o dotaci. Během webináře bude prostor pro dotazy z publika, akce bude uskutečněn online prostřednictvím platformy MS Teams.

Zdroj: redakčně upravená tisková zpráva České rozvojové agentury