Do podnikových služeb se vracejí cizinci, letos má přijít na 10 tisíc expertů

Přidat na Seznam.cz

I navzdory pandemii a obavám z vyšší fluktuace zaměstnanců z řad cizinců firmy intenzivně hledají a nabírají pracovníky ze zahraničí. Po útlumu v roce 2020, kdy se řada cizinců obávala relokace a dokonce se vracela do svých domovských zemí, vloni v oboru podnikových, zákaznických a IT služeb počet zahraničních zaměstnanců meziročně vzrostl o více než šest tisíc, informuje portál BusinessInfo.cz.

V letošním roce pak podle plánů českých center přibude dalších bezmála 10 tisíc zahraničních expertů na IT, finance, logistiku či datovou analytiku.

S cílem podpořit pocit bezpečí a spokojenosti svých lidí a snížit fluktuaci zahraničních pracovníků, umožňuje 17 procent zaměstnavatelů z oboru svým lidem pracovat z domu z domovských zemí, dalších 36 procent firem tento model zvažuje. Vyplývá to z letošního průzkumu trhu podnikových služeb oborové asociace ABSL.

Zahraniční pracovníci hrají na českém trhu práce stále důležitější roli, některá odvětví se bez nich již neobejdou. Kromě podnikových služeb, kde experti ze zahraničí tvoří 44 % z celkového počtu 145 tisíc zaměstnanců, pracuje nejvíce cizinců ve zpracovatelském průmyslu, administrativě, obchodu a stavebnictví. Zatímco v případě zpracovatelského průmyslu či stavebnictví využívají pracovníci zejména krátkodobá víza, v podnikových službách působí zaměstnanci obvykle na základě víz dlouhodobých. „V prvním roce pandemie čelila řada zaměstnavatelů problému s vyšší fluktuací zahraničních pracovníků, kteří z obav z vývoje situace a kvůli pocitu bezpečí odcházeli zpět do domovských zemí. I když i nyní zhruba třetina center podnikových služeb pociťuje vyšší fluktuaci zaměstnanců z ciziny a 36 % zaměstnavatelů registruje méně uchazečů ze zahraničí než před vypuknutím pandemie, situace se víceméně stabilizovala, což dokládá i růst celkového počtu zahraničních expertů zaměstnaných v oboru,“ komentuje Jonathan Appleton, ředitel ABSL.

Návrat cizinců je znát i v rostoucí poptávce po nájmech

Stabilizaci situace dokládají i statistiky agentury Foreigners.cz „V roce 2021 jsme oproti roku 2020 evidovali nárůst poptávek pronájmů nemovitostí cizím státním příslušníkům o 37 %. Jejich počet se tak stabilizoval téměř na úroveň roku 2019,“ říká ředitelka Andrea Tkačuková.

Podobný hlas zní i z firem. Například v SAP Services počet i podíl zaměstnanců z řad cizinců každoročně stoupá. Menší útlum v jejich náboru byl patrný mezi roky 2019 a 2020, za rok 2021 však počet zahraničních pracovníků stoupl o 24 %. Celkově tvoří již 60 % všech zaměstnanců, jedná se o 80 národností.

Ve třetině center pracuje dokonce víc cizinců než Čechů

Obor podnikových služeb v současnosti zaměstnává téměř desetinu všech zahraničních pracovníků v ČR a je tak největším českým zaměstnavatelem cizinců. Protože centra stále rozšiřují záběr a služby poskytují do rostoucího počtu zemí, tento trend bude ještě posilovat. „Aktuálně naši zahraniční kolegové přispívají 2 % českému HDP a generují asi 4 miliardy dolarů ročně,“ říká Jonathan Appleton s tím, že 31 % českých center zaměstnává dokonce více cizinců než Čechů.

Průměrně se v centrech poskytují služby v osmi jazycích, celkově se však v oboru hovoří 29 jazyky. Plných 39 % českých center poskytuje služby po celém světě, 91 % v rámci západní Evropy a 29 % center obsluhuje i asijské země, což je jedním z důsledků pandemie. Místní firmy totiž nebyly schopné zajistit hladký provoz v době pandemických omezení.

Příchod pracovníků komplikuje vleklá byrokracie

I přes značný ekonomický přínos oboru musí prakticky všechna centra podnikových služeb stále čelit komplikacím při zaměstnávání cizinců. „Vše stále značně znesnadňuje byrokratická zátěž a protichůdné informace na různých ambasádách a Ministerstvu vnitra. Za krok zpět považujeme také novelu zákona o pobytu cizinců na území ČR z roku 2021, která zkomplikovala procesy okolo rodinných příslušníků relokujících se cizinců a spoustu kandidátů tím odradila,“ říká Andrea Tkačuková.

Zjednodušení velmi složitých imigračních procesů by přitom pomohlo zajistit pokračování přílivu mezinárodních investorů i talentů. „Věříme, že nová vláda pomůže v tomto ohledu podpořit rozvoj našeho oboru, který mění Českou republiku v zemi inovací a vysoce kvalifikované práce, “ dodává Jonathan Appleton.

Zdroj: BusinessInfo.cz