Daňové milostivé léto pokračuje. Lze se stále zbavit dluhů

Přidat na Seznam.cz

Daňové milostivé léto letos probíhá od 1. července do 30. listopadu 2023. Ten, kdo splatí původní nedoplatek na dani, zbaví se úroků, penále či pokut. Milostivé léto se týká nejen podnikatelů a firem, ale všech dlužníků, uvedl portál Businessinfo.cz.

Vedle toho hříšníkům ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun. Prezident Petr Pavel podepsal návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který předtím odsouhlasili zákonodárci, počátkem června.

„Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků,“ potvrzuje Ministerstvo financí ČR.

 „Daňové milostivé léto je určitou daňovou amnestií, kterou podle našich dat mohou využít desítky tisíc dlužníků. Velký význam má jak pro tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se některých daňových nedoplatků, tak pro stát, kterému odpadá povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání těžko dobytných a přitom často bagatelních pohledávek,“ doplňuje ministr financí Zbyněk Stanjura.

Jste si jisti, kolik a za co dlužíte?

Někteří poplatníci si ovšem nemusejí být jisti, jak vysoké jsou úroky z prodlení a další penále. „Poplatníci by se měli obrátit na finanční úřad a ten by jim měl neprodleně sdělit, jaké dluhy u něj mají a jakou mají strukturu,“ popisuje poradce Michal Dvořáček.

Finanční správa pak v současnosti poplatníkům doporučuje vyčkat se žádostí o odpuštění poplatků na konec srpna. Z jakého důvodu?

„Koncem srpna totiž spustíme novou funkcionalitu portálu MOJE daně, díky níž každý občan ve své daňové informační schránce DIS+ přehledně uvidí seznam svých daňových nedoplatků,“ popisuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Podmínkou toho, abyste se zbavili úroků či penále ovšem je, abyste o odpuštění Finanční správu aktivně požádali.

Jak požádat o odpuštění nedoplatků?

Pro usnadnění procesu podání žádosti připravila Finanční správa ČR pro své klienty webové aplikace, v nichž občané (alespoň podle informací správce daně) vše vyřídí jednoduše a v několika málo krocích. Upozorňujeme, že pokud jsou nedoplatky vyšší než pět tisíc korun, můžete zažádat o roční splátkový kalendář.

„Stačí vyplnit základní osobní údaje, váš finanční úřad a informaci, jaký nedoplatek žádáte odpustit. V případě nedoplatků převyšujících 5 000 korun můžete vyplnit ještě druhou, stejně jednoduchou online žádost, ve které požádáte o roční splátkový kalendář,“ vysvětluje Simona Hornochová.

V případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 5 000 korun bude dlužníkům umožněno uhradit jistinu ve dvanácti pevně daných splátkách.

Prominutí daňového příslušenství, tedy úroků, pokut a penále, nastane za předpokladu zaplacení původního nedoplatku na dani do 30. listopadu 2023 nebo ve dvanácti měsíčních splátkách v přesně daných termínech. 

„Důležité je poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta,“ dodává ještě Simona Hornochová.

Milostivé léto má v Česku tradici

V České republice nejde o první mimořádnou jednorázovou oddlužovací akci podobného typu. Takzvaná Milostivá léta už v Česku proběhla dvě. První trvalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Platilo v případě exekucí, kde byly věřiteli stát, kraj, obec, krajské nebo obecní příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny a další veřejnoprávní organizace jako například Česká televize. Dobrovolně se připojily také někteří soukromí věřitelé jako Česká spořitelna, Air Bank nebo Home Credit.

Pokud dlužník uhradil ve zmíněném období jistinu vymáhané pohledávky a náklady exekuce v paušální výši 750 korun bez DPH, exekuce byla zastavena a exekutor rozhodl o osvobození dlužníka od placení „příslušenství pohledávky“. Nevztahovalo se na peněžité sankce za úmyslný trestný čin (včetně například neplacení alimentů).

Druhé Milostivé léto II proběhlo od 1. září do 30. listopadu 2022. K opakování této akce došlo například  z důvodu opožděných reakcí a prodlev na straně exekutorů, kvůli kterým pak dlužníci nestihli akce využít. Podmínky zůstaly téměř totožné, výrazně se ale například zvýšily odměny pro exekutory.

Po vyplnění ve webové aplikaci můžete žádost podat na svůj místně příslušný finanční úřad:

  • Přes portál MOJE daně
  • E-mailem
  • Datovou schránkou
  • Písemnou formou doručenou poštou
  • Osobně na podatelně.

Kdo může Milostivé léto využít?

Všechny fyzické osoby včetně podnikatelů budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (souvisejícím s dluhem na dani, ovšem vzniklým pouze do 30. září 2022).

„Připomínám, že za žádost neplatíte žádný poplatek. Dlužníkovi se proto požádat o odpuštění penále či úroků bezesporu vyplatí. Odpuštěny mu mohou být i případné náklady řízení včetně exekučních,“ doplňuje poradce.

Podmínkou je podat žádost od července do listopadu letošního roku a daňový dluh zaplatit do 30. listopadu 2023 nebo v termínech dvanácti po sobě jdoucích měsíčních splátek.

„Žádost musí být podána nejpozději v den platby, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu nedoplatku v rámci daňového milostivého léta, připomíná ještě Simona Hornochová.“

Během daňového milostivého léta zároveň všem fyzickým i právnickým osobám automaticky zaniknou jednotlivé bagatelní nedoplatky vzniklé do 30. září 2022 do výše 199 korun, respektive do výše 29 korun u daně z nemovitých věcí, nepřesáhnou-li v souhrnné výši k 1. červenci 2023 u jednoho finančního úřadu celkovou částku 1 000 korun.

Největší část nedoplatků je spravována finančními úřady, jedná se zejména o DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Nedoplatky na spotřební dani, případně jiné daňové nedoplatky, které má dlužník nikoliv vůči finanční, ale celní správě, pak lze obdobným způsobem vyřešit s příslušným celním úřadem.

Zdroj: businessinfo.cz