Česko chce jadernou energii. Není v tom samo

Přidat na Seznam.cz

Česko chce, aby všechny dostupné technologie s nulovou a nízkou tvorbou emisí byly podporovány.

Lídři sedmi členských států Evropské unie společně vyjádřili podporu jaderné energetice. Jak uvedli v dopise adresovaném předním představitelům Evropské unie, jaderná energie by podle nich měla být aktivně podporována Evropskou unií při jejích plánech na snižování skleníkových plynů.

EU se v prosinci dohodla na snížení emisí skleníkových plynů v bloku  EU do konce desetiletí nejméně o 55% ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Dosavadním cílem bylo do roku 2030 snížit emise o 40%.

Vlády Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska i francouzský prezident Emmanuel Macron jsou však znepokojeni v souvislosti s omezeným prostorem pro tvorbu vnitřních politik.

„Jsme přesvědčeni, že všechny dostupné technologie s nulovou a nízkou tvorbou emisí, které přispívají ke klimatické neutralitě a zároveň podporují další cíle energetické politiky, by měly být nejen uznány, ale také aktivně podporované Evropskou unií,“ uvádí se v dopise.

Státníky znepokojuje, že právo členského státu zvolit si mezi různými zdroji energie je v současnosti výrazně omezeno tvorbou politiky EU, která stále více vylučuje jadernou energii. V dopise zároveň poukázali i na nedávný rozsudek Soudního dvora EU o projektu Hinkley Point C, který potvrdil, že jaderná energie neohrožuje environmentální cíle SFEU.