Jiří Kuliš: Obchod je založen na vzájemné důvěře, a tu nelze získat on-line