Příspěvkové organizace chybovaly při nakládání s penězi státu, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad