Ministři financí eurozóny dnes jednali o rostoucích cenách energií

Přidat na Seznam.cz

Ministři financí eurozóny v pondělí diskutovali o rostoucích cenách elektřiny v důsledku celosvětového zvýšení cen plynu v Evropské unii (EU) a obávali se, že další zdražování zpozdí poválečné hospodářské oživení, píše portál Lesoir.

„Ceny energií v posledních měsících v celé eurozóně prudce vzrostly a zatěžují inflaci. Přispělo k tomu oživení po propadu cen energií na jaře 2020, ale zásadní roli sehrál i nový vývoj, včetně cen plynu, které v průběhu roku výrazně vzrostly a ovlivňují ceny elektřiny,“ uvádí se v pracovním dokumentu, který bude projednáván na dnešním zasedání Euroskupiny v Lucemburku.

V dokumentu se uvádí, že „z ekonomického hlediska mohou vyšší ceny energií zpozdit hospodářské oživení“ v eurozóně.

Dokument zdůrazňuje, že „ceny energií jsou klíčovou součástí inflace a jedním z nejzřetelnějších nákladů pro rodiny a podniky“, a přiznává dopady na dodavatelské řetězce a ziskové marže a vysoký dopad na spotřebitele.

Co se týče možných opatření, která je třeba přijmout, pracovní dokument zdůrazňuje, že „rozhodnutí vlád zasáhnout s cílem zmírnit pohyby cen energií částečně závisí na tom, jak trvalý nebo přechodný šok se očekává“.

„Vlády mají k dispozici široké spektrum politických možností a pák, od řešení nabídky investic, po řízení poptávky, dotace a národní fiskální opatření, a také širší aspekty hospodářské soutěže a regulace,“ uvádí se v seznamu.

Rostoucí ceny hrozí prohloubením energetické chudoby v celé EU, a to zejména v době, kdy se občané stále vzpamatovávají z krize způsobené pandemií a na podzim a v zimě mohou mít problémy s placením účtů za vytápění.

Kromě okamžitých opatření, která by mohly přijmout jednotlivé země (např. spotřební daně, přímá podpora spotřebitelů a úlevy pro zranitelné domácnosti a malé podniky), by EU měla také posílit závazky týkající se zvýšení energetické účinnosti, využívání energie z obnovitelných zdrojů a boje proti energetické chudobě.

Loni v červenci při představení klimatického balíčku „Cíl 55“ navrhla exekutiva EU vytvoření sociálního fondu pro opatření v oblasti klimatu, jehož prostřednictvím by členské státy mohly podporovat investice do energetické účinnosti, nových systémů vytápění a chlazení a ekologičtější mobility.

V rámci těchto iniciativ, které mají EU umožnit splnění cílů v oblasti klimatu, Evropská komise tehdy navrhla revizi systému EU pro obchodování s emisemi tak, aby příjmy z něj členské státy využívaly ke zmírnění dopadů rostoucích cen energie, zejména jejich sociálních důsledků.

V nadcházejících týdnech vydá tato instituce pokyny, které členským státům pomohou řešit současnou krizi v energetice v rámci platných předpisů EU.

Sdělení o cenách energie bude sloužit jako soubor nástrojů, které členským státům pomohou přijmout opatření na vnitrostátní úrovni.

O této problematice se bude příští středu jednat také na plenárním zasedání Evropského parlamentu, kde se bude rozhodovat o tom, jaké nástroje by EU a členské státy měly použít k řešení této cenové eskalace.

Zdroj: Lesoir.be