Za deset let se více než zdvojnásobil počet pracujících důchodců

Přidat na Seznam.cz

Český statistický úřad obohatil dosud zveřejněné výsledky Sčítání 2021 za obyvatelstvo o zjišťované ekonomické charakteristiky. K dispozici jsou údaje o ekonomické aktivitě obyvatel a členění zaměstnaných podle jejich postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a vykonávané práce (zaměstnání).

Podle Sčítání 2021 došlo v Česku k nárůstu počtu osob zahrnutých mezi pracovní sílu (zaměstnaných a nezaměstnaných) z 5,1 milionu v roce 2011 na téměř 5,6 milionu, což odpovídá 53,5 % obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou.

Oproti Sčítání 2011 se více než zdvojnásobil počet pracujících důchodců, kterých v roce 2021 bylo již 566 tisíc, a tvořili 10,7 % všech zaměstnaných. Mimo pracovní sílu bylo zahrnuto 46,5 % osob se zjištěnou ekonomickou aktivitou, z toho téměř polovinu představovali nepracující důchodci a necelou třetinu žáci a studenti.

Více než čtvrtina (27,5 %) zaměstnaných v Česku, u kterých se podařilo zjistit odvětví ekonomické činnosti jejich zaměstnavatele, pracovala v průmyslu. Nejvyššího podílu zaměstnaných v průmyslu (36,7 %) bylo dosaženo v Libereckém kraji, naopak nejnižší podíl (9,9 %) byl zaznamenán v Hlavním městě Praze. V zemědělství, lesnictví a rybářství pracovalo již pouze 3,2 % ze všech zaměstnaných se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti.

Zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu www.scitani.cz, podrobnější údaje pak ve Veřejné databázi ČSÚ.

Zdroj: ČSÚ, redakčně upraveno