Výrobce letadel: Podmínky pro letecký byznys v Evropě jsou mnohem příznivější než třeba v Číně

Přidat na Seznam.cz

Radek Filip, ředitel společnosti Zall Jihlavan Airplanes, která je výrobcem lehkých a ultralehkých sportovních letounů, v rozhovoru pro BusinessInfo.cz přiblížil, jak vypadá tuzemský i světový trh v tomto oboru.

Dále hovoří o tom, co považuje za nezbytné pro úspěch za hranicemi ČR, proč je podle něj Evropa skvělým místem pro letectví nebo jakým těžkostem musí jeho firma čelit při podnikání v Číně.  

Firma Zall Jihlavan Airplanes vyrábí celokovová ultralehká a lehká sportovní letadla. Jejich největší využití tvoří hobby létání, cestování na kratší vzdálenosti nebo mapování terénu. Výroba letadel pokrývá 95 % činnosti, zbytek tvoří podpůrné služby. Firma letadla nejen vyrábí, ale poskytuje i jejich opravu a vyrábí náhradní díly. S podporou prodeje letadel nabízí také školení a leteckou školu.

Součástí ceny letadla je preškolení instruktory na nový letoun, aby s ním mohl zákazník odletět jako plnohodnotný pilot. Přijít ale mohou i lidé, kteří zatím pilotní průkaz nemají. Společnost je naučí létat a pomůže jim průkaz získat.

Dnes je podnikání v letectví složitější
Společnost začala působit už v 90. letech. Na začátku byly prodeje jednodušší, protože nebyla taková konkurence mezi výrobci tohoto typu letadel, a to celosvětově. Česká republika je velmoc ve výrobě lehkých a ultralehkých letadel.

Situace se postupně měnila. Dříve mohl létat téměř každý, kdo o to projevil zájem. Dnes se vzhledem ke zvyšujícímu se počtu letounů i nárůstu nehod zpřísňují předpisy pro získání pilotních průkazů i provoz letadel samotných.

Konkurence je dnes mnohem větší. Největším konkurentem firmy Zall Jihlavan Airplanes je společnost Bristell. Radek Filip přirovnává situaci k automotive, kde také existuje střední třída, ve které mají zastoupení všichni výrobci vozidel, a o zákazníky se přetahují. Oproti automotive je ale u letadel mnohem menší počet zákazníků.

Výrobců je v tomto segmentu v České republice přibliženě deset, celosvětově přibližně 150-200. Světový trh je schopen absorbovat okolo dvou tisíc letadel ročně. Na trhu jsou firmy, které vyrobí pět šest letadel za rok. Profesionální výroba, kam Radek Filip zařazuje i Zall Jihlavan Airplanes a Bristell apod, vyrobí dvacet až padesát letadel za rok.

Inovace jako nutnost
Zall Jihlavan Airplanec dlouhodobě spolupracuje s Leteckým ústavem VUT v Brně a Ústavem letadlové techniky ČVUT v Praze. Společně s nimi pracují na inovacích a vývoji. Firma nabízí studentům setkání s praxí, na jejímž základě se pak stávávají kvalifikovanou sílou.

Podle Radka Filipa je důležité, aby se letadla posouvala dál, firma uspěla mezi konkurencí a zákazníkovi mohla nabídnout produkt s nejvyšší možnou užitnou hodnotou.

Zall Jihlavan Airplanes v zahraničí
V České republice je letectví velmi rozšířené, ale trh je to malý. Proto 85-90 % produkce firmy směřuje na zahraniční trhy. Velmi silnými teritorii jsou Spojené státy americké, Francie, Itálie nebo Austrálie. Radek Filip si chválí fakt, že na jedné straně světa sezona končí, ale na druhé straně světa začíná.

V květnu 2017 vstupil do společnosti Skyleader, mateřské společnosti Zall Jihlavan Airplanes, strategický čínský partner. Ten je ze 70 % je akcionářem, zbývajících 30% tvoří český podíl. Přestože čínský projekt stále běží, situaci komplikují politické poměry. Ze strany čínské vlády jsou velmi silně regulované prostory, kde se smí zájmově létat. Radek Filip vyzdvihuje to, jak svobodně je v Evropě letectví nastaveno, protže to není celosvětovou samozřejmostí.

Pro expanzi do zahraničí je důležité zmapovat místní trh, ať už jsou to možnosti či legislativa. V případě letectví se více než v jiných oborech osvědčilo mít místního zástupce, který řeší legislativu s úřady i se zákazníky.

Dopad koronavirové pandemie
Společnost Zall Jihlavan Airplanes koronavirová pandemie ovlivnila stejně jako všechny ostatní, přestože na ně nedopadla tak tvrdě jako na sériovou velkovýrobu. Pandemie přinesla problémy zejména s dodávkami materiálů, náhradních dílů, čipů a elektroniky.

Zpožďování dodávek letadel se promítá i do finanční situace firmy. Proto se snaží nesnižovat počet vyrobených letadel, ale rozložili výrobu v čase. Radek Filip si chválí, že většina zákazníků situaci chápe.

Zdroj: BusinessInfo.cz