V Moravskoslezském kraji je nejvíce brownfieldů v ČR. Nový fond pro financování a regeneraci

Přidat na Seznam.cz

Společnost Národní rozvojová investiční, a.s., součást Národní rozvojové banky, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, zahajuje nový finanční program zaměřený na obnovu opuštěných průmyslových areálů, známých jako brownfieldy, v regionu Moravskoslezsko, píše portál BusinessInfo.cz.

V úvodní etapě dojde k selekci soukromých investičních fondů, které poskytnou zvýhodněné mezaninové úvěry pro projekty s očekávaným finančním návratem. Spuštění této iniciativy je plánováno do konce roku 2024. Tento brownfieldový program vychází z dohody mezi Národní rozvojovou investiční a Ministerstvem životního prostředí z ledna tohoto roku a je financován z evropských zdrojů ve výši 1 miliardy korun, specificky z Operačního programu Spravedlivá transformace, určeného pro ekonomickou přeměnu regionů závislých na uhlí, jako je právě Moravskoslezsko.

Moravskoslezský kraj má nejvyšší počet nevyužitých průmyslových areálů v celé České republice, a tyto plochy zde zabírají největší prostor. Vzhledem k finanční náročnosti projektů regenerace těchto lokalit, program zavádí výhodné finanční podmínky, aby podpořil jejich maximální využití, jak zdůrazňuje Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka Operačního programu Spravedlivá transformace.

Investiční strategie tohoto fondu se zaměřuje na obnovu zastaralých průmyslových objektů a na přeměnu klíčových lokalit bývalých uhlířských dolů na moderní objekty pro pronájem nebo podnikání, včetně možnosti přeměny na bytové jednotky. Finanční podpora z tohoto fondu bude poskytována ve formě mezaninového úvěru s nízkou úrokovou sazbou, což umožní doplnění vlastního kapitálu projektu a získání dalšího financování z bankovních úvěrů, jak uvádí Martin Potůček, předseda představenstva NRI. Díky tomu bude možné pokrýt finanční rozdíly oproti projektům na nově vzniklých zelených plochách.

Iniciativa vychází z pozitivních zkušeností s existujícím brownfieldovým fondem z roku 2020, který byl zaveden v Ostravsku ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a podpořil mimo jiné i rekonstrukci významné administrativní budovy Černá perla v bruselském stylu.

Tento nový investiční program je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace evropských fondů a jeho cílem je podpořit finančně návratné projekty pro regeneraci opuštěných průmyslovových areálů v Moravskoslezském kraji. Tímto přístupem se snaží oživit region tím, že využívá potenciál nevyužitých lokalit a přeměňuje je na prospěšné objekty, které mohou sloužit jak pro podnikání, tak pro bydlení.

Projekt se nejen zaměřuje na ekonomickou transformaci regionu postiženého útlumem těžby uhlí, ale také na zlepšení životního prostředí a kvality života místních obyvatel tím, že proměňuje opuštěné a často znečištěné plochy v užitečné a esteticky příjemné prostory. Díky podpoře z evropských fondů a spolupráci mezi státními institucemi a soukromým sektorem, tento program představuje významný krok k dosažení těchto cílů.

Iniciativa také podtrhuje důležitost spolupráce a partnerství mezi různými úrovněmi vlády a soukromým sektorem v procesu regenerace a rozvoje regionů. Využitím specifického financování, jako je zvýhodněný mezaninový úvěr, se otevírají nové možnosti pro investory a podnikatele, kteří mají zájem o realizaci projektů s pozitivním sociálním a ekonomickým dopadem.

Zdroj: BusinessInfo.cz