Průměrná měsíční mzda v potravinářském průmyslu v ČR dosáhla v roce 2020 úrovně 28 880 Kč. Nárůst o 5,9%.

Přidat na Seznam.cz

Průměrná měsíční mzda v potravinářském průmyslu v ČR dosáhla v roce 2020 úrovně 28 800 Kč. Oproti roku 2019 to představuje nárůst o 5,9%.

Průměrná měsíční mzda v potravinářském průmyslu v ČR dosáhla v roce 2020 úrovně 28 800 Kč. Oproti roku 2019 to představuje nárůst o 5,9%.

Nejvyšší meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy podle něj nastal v oboru zpracování a konzervování ovoce a zeleniny, kde se průměrná měsíční mzda 26 856 Kč meziročně zvýšila o 11,9%. Meziročně se pokles průměrné měsíční mzdy byl zaznamenán pouze ve výrobě piva a sladu, a to o 3,4%.

Více než průměrnou měsíční mzdu v potravinářském průmyslu v roce 2020 dosáhly  ve výrobě rostlinných a živočišných olejů a tuků, a to 31 237 Kč, v oboru úpravy a zpracování mléka 31 681 Kč, ve výrobě hotových krmiv 34 305 Kč, ve výrobě trvanlivých pekárenských výrobků 30 144 Kč, ve výrobě cukru 44 811 Kč, ve výrobě kakaa, čokolády a cukrovinek 36 942 Kč, výrobě ostatních potravinářských výrobků 33 308 Kč, ve výrobě piva a sladu 39 010 Kč, jakož i zaměstnanci v odvětví stáčení přírodních minerálních vod a výrobě nealko nápojů 35 794 Kč.

Nejvyšší průměrná měsíční mzda v roce 2020 se evidovala v odvětví výroby cukru 44 814 Kč, nejnižší ve výrobě pekařských včetně cukrářských kromě trvanlivých výrobků ve výši 22 433 Kč.