Proč byl rok 2020 zlomový pro digitál a e-commerce v ČR

Přidat na Seznam.cz

Rok 2020 byl bouřlivý a překvapivý v mnoha ohledech. Bouřlivého růstu a překvapivých momentů nebyl ušetřen ani svět digitálních technologií a e-commerce. Jaké byly nejvýznamnější trendy uplynulého roku?

Rok 2020 v trendech a číslech v ČR

V důsledku koronavirových opatření došlo k významné změně chování zákazníků. Až 24 % respondentů ve studii APEK uvedlo, že zcela změnili svůj způsob nakupování a dnes nakupují více na internetu. Nejvíce pak rostly meziročně oblasti potravin, léků a nábytku a bytových doplňků. Podle Heuréky pak narostly prodeje jídla a nápojů online o 45 % meziročně. O změnách chování zákazníků mluví také to, že se zvýšil podíl využívání plateb přes internet. Platbu platební kartou online využilo za poslední rok 47 % všech uživatelů, tj. o 5 % více než loni. Dříve velmi oblíbenou dobírku využilo už jen 9 % (tj. snížení o 5 % meziročně).

To, že se e-commerce a celému digitálnímu prostředí mimořádně dařilo, je vidět i na studii od McKinsey & Company, kteří deklarují růst aktivních uživatelů internetu na 83 %, tedy o úctyhodných 20 % meziročně. Česká republika se tak řadí mezi nejvíce „digitální“ země v rámci CEE – dostala se tak například před Polsko (78 % penetrace trhu) nebo Maďarsko (75 % penetrace trhu).

Jedním z dalších vítězů pandemie jsou jednoznačně sociální sítě. Dle zveřejněné studie došlo meziročně k nárůstu času stráveného na sítích o 16 minut (tj. více než 10% meziroční růst). V průměru tak tráví Češi na sociálních sítích 159 minut denně a více než 46 % všech u nich stráví více než dvě hodiny.

Při pohledu na hledanost sociálních sítí vidíme stále nejvíce dominantní YouTube a Facebook. Vítězem první (jarní) vlny koronaviru byl Facebook, naopak v druhé podzimní/zimní vlně roku 2020 se do popředí hledanosti dostal YouTube. Velmi populární Instagram skončil až daleko za těmito dvěma platformami (to je z důvodu nižšího počtu uživatelů).

Při pohledu na bližší trend růstu hledanosti TikToku vidíme jeho velice dynamický růst v průběhu roku. To platforma dokládá nejen velkým přílivem nových uživatelů, ale také spuštěním reklamních formátů v rámci České republiky.

Svět v číslech pro rok 2020

To, že sociální sítě a čas na nich strávených roste i ve světě, ukazují například statistiky níže. Sociální sítě se staly nejrozšířenější aktivitou z pohledu stráveného času, hned za úpravou bytů. Následuje nárůst ve sledování videí a filmů.

Jak se dařilo video obsahu tak můžeme vidět na největších streamovacích platformách. Zatímco mezi roky 2018 a 2019 trh rostl o 7,6 % předplatitelů ročně, za rok 2020 se očekává růst dvojnásobný – kolem 13 %. V dalších čtyřech letech se však už očekává kumulovaný růst 7 % nových uživatelů. Předpoklad je tedy, že uživatelé budou využívat více platforem najednou.

Když se zaměříme na samostatné sociální sítě, tak dle dat ke konci října Facebook zaznamenal 13 % meziroční růst uživatelů na celkové číslo 2,7 miliard aktivních uživatelů. Drží tak stále první místo před YouTube s dvěma miliardami uživatelů. YouTube však také zaznamenal dvojciferný růst z cca 1,7 miliard uživatelů, tj. cca 17 % meziroční růst.

Rekordmanem růstu však zůstává TikTok, který uvádí celosvětově 700 milionů uživatelů k polovině roku 2020 (tj. přes 200% růst za rok a půl). I zde došlo k dramatickému růstu právě v roce 2020.

Podíváme-li se na e-commerce prodeje jako celek, můžeme vidět 16,5% meziroční růst celosvětově (to víceméně koreluje s růstem uživatelů sociálních sítí). Největší růst pak zaznamenala Střední a Východní Evropa, a to 21,5 %. Česká republika se tak dle tohoto výzkumu a toho provedeného McKinsey & Company dostala na špičku v rámci globálního růstu.

Výhled na 2021

Výše uvedená čísla jasně ukazují, že Česko se dostalo mezi tahouny digitálního růstu a uspíšilo tak přechod větší části populace do online – celkem tedy 9/10 je nyní online. Co můžeme tedy očekávat od roku 2021, kam dále se může adopce digitálních platforem a e-commerce posunout? Níže jsou čtyři vybrané body dění v online, které můžeme očekávat.

1. Mobilní platby

Pandemie uspíšila přechod na mobilní platby a platby kreditní/debetní kartou. Zároveň pomalu roste oblíbenost alternativních způsobů plateb jako je Google Pay, Apple Pay, ale i třeba lokálních Mall Pay. Můžeme očekávat další prudký růst mobilních plateb.

2. Další růst sociálních sítí

Stejně jako loni i v roce 2021 můžeme očekávat další rozmach využívání sociálních sítí a internetových platforem jako takových. Facebook a Google si upevní svoji dominanci. Další velký růst můžeme očekávat u TikTok (dnes v ČR přes jeden milion uživatelů). Reklamní formáty na této platformě jsou velice efektivní, a to i z důvodu menšího počtu stávajících inzerentů v ČR. Zajímavou platformou, která i přes přání některých marketérů nejen že neumřela, ale stále roste, je Snapchat. Ten má v ČR aktuálně kolem 900 tisíc uživatelů a stále roste. Navíc nabízí poměrně zajímavé reklamní formáty, které jsou dostupné i pro ČR.

3. Další růst inzerce na internetu (a TV)

V roce 2019 rostla inzerce na internetu meziročně o 20 %. Dá se tedy očekávat podobný růst i v roce 2020. Mediatypy jako tisk nebo OOH naopak v roce 2020 klesaly o dvojciferná čísla. Vzhledem k tomu, že i rok 2021 bude v ČR pomalým náběhem očkování nadále poznamenán, můžeme očekávat další přesun reklamních výdajů do online a TV a růst těchto mediatypů na úkor tradičních médií.

4. Nové reklamní formáty

Jak i eMarketer upozorňuje, objevují se nové formy využívání AR (augmented reality) reklam, a to především díky stále sofistikovanějším mobilním zařízením. Pokud tedy hledáme, co mimo již zavedené digitální reklamní formáty nadále poroste, můžeme očekávat právě větší využívanost těchto nových forem reklam. Adopci je možné vidět v oblastech realit, bytových doplňků nebo oblečení.