Podnikatelé ušetří tisíce na daních za děti v MŠ. Školkovné se opět zvýšilo

Přidat na Seznam.cz

Živnostníci a podnikatelé s dětmi v předškolním věku mají možnost zaplatit nižší daň z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2022 si odečtou z daně takzvané školkovné, tedy náklady na umístění dítěte do mateřské školy.

Maximální sleva na jedno dítě se pro rok 2022 zvyšuje na 16 200 korun, loni si rodiče při vyplňování daňového přiznání polepšili maximálně o 15 200 korun. Školkovné se vypočítává výhradně ze školného, nikoli z dalších nákladů na pobyt dítěte v MŠ, informuje portál BusinessInfo.cz.

„Tato příjemná sleva se týká dětí, které chodí do státní, soukromé nebo firemní školky, do dětské skupiny a podobných registrovaných zařízení. Pokud však dítě navštěvuje neregistrovanou organizaci, jako je například lesní školka, nebo má soukromé hlídání, pak se na vás zvýhodnění bohužel nevztahuje,“ popisuje zakladatelka účetní firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová.

Na slevu za umístění dítěte do školky můžete myslet jen jednou ročně, uplatňuje se totiž za celý kalendářní rok. Zaměstnanci si ji zahrnou do ročního zúčtování daně a OSVČ v daňovém přiznání.

Školkovné odpovídá minimální mzdě

Předloni stát podnikatele potěšil, sleva se zvedla o rekordních 1250 korun. Pro rok 2021 pak nebylo kvůli menšímu růstu minimální mzdy navýšení tak výrazné (jen o 600 korun).

Školkovné totiž odpovídá minimální mzdě v ČR k prvnímu dni takzvaného zdaňovacího období, což je obvykle kalendářní rok.

Loni v listopadu rozhodla vláda o navýšení minimální mzdy o tisíc korun na 16 200 Kč. Tomu tedy odpovídá i maximální školkovné za letošní rok (zdaňovací období 2022).

Školkovné sníží váš pravidelný odvod státu maximálně na nulu, nezakládá totiž nárok na daňový bonus (tedy přeplatek od státu), jako je tomu v případě daňového zvýhodnění na děti. 

Zmíněné zvýhodnění mohou už několik let využít i ti, kteří uplatňují výdajové paušály. „Důležité je zmínit, že takzvané školkovné je slevou na dani. Částky jsou tedy odečítané přímo z vypočtené daně, nikoliv z jejího základu,“ doplňuje poradce Michal Dvořáček.

Příklad:

OSVČ pan Dvořák si v roce 2022 vydělá 500 000 korun. Protože při výpočtu daně uplatňuje výdajový paušál ve výši 60 procent, sníží se mu základ daně na 200 tisíc. Zároveň platí za svého syna v mateřské škole roční školné ve výši 17 000 korun, bude tedy moci využít maximální slevu (16 200 Kč). Odečte ji ale nikoli z daňového základu, který odpovídá čistému příjmu (rozdílu mezi příjmy a výdaji) a činí zmíněných 200 tisíc korun, ale od vypočtené daně. Ta představuje patnáct procent ze základu – tedy 30 tisíc korun. Může samozřejmě využít i základní slevu na poplatníka, která opět narostla o tři tisíce na 30 840 korun ročně. Jeho daň tedy bude ve výsledku nulová.

S paušální daní nárok nemáte

Pozor! Od loňského roku se sleva netýká těch, kteří se přihlásí k paušální dani. Podnikatelům s ročními příjmy do jednoho milionu korun odpadla povinnost podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, roční přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny a zaplatí (kromě odvodů na zdravotní a sociální pojištění) už jen sto korun měsíčně. Tím ovšem přijdou o možnost využívat slevy na děti, partnera i další daňová zvýhodnění. V roce 2022 je celková výše paušální daně 5994 korun měsíčně (3267 Kč sociální, 2627 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).

Jak je to u zaměstnanců a OSVČ platících zálohy?

Během roku odvádějí zaměstnanci a také některé OSVČ zálohu na daň z příjmu. Pokud uplatní v ročním zúčtování zmíněné školkovné, budou mít následně vyšší čistou mzdu/příjem. Obdrží totiž daňovou vratku (podnikatelé po odevzdání přiznání, zaměstnanci v rámci březnové výplaty). Roční daň z příjmu fyzických osob totiž bude díky slevě nižší než zaplacené zálohy během roku.

Jak je to u zaměstnanců a OSVČ platících zálohy?

Během roku odvádějí zaměstnanci a také některé OSVČ zálohu na daň z příjmu. Pokud uplatní v ročním zúčtování zmíněné školkovné, budou mít následně vyšší čistou mzdu/příjem. Obdrží totiž daňovou vratku (podnikatelé po odevzdání přiznání, zaměstnanci v rámci březnové výplaty). Roční daň z příjmu fyzických osob totiž bude díky slevě nižší než zaplacené zálohy během roku.

Potvrzení jako příloha přiznání

„Nárok na slevu ve výši zaplacených (a prokázaných) příspěvků školce má pouze jeden z rodičů žijících s potomkem ve společné domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením mateřské školy o výši výdajů za umístění dítěte,“ prozrazuje Blanka Štarmanová. Potvrzení se týká celoročních výdajů za rok 2022.

V daňovém přiznání je na školkovné řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. V písemném potvrzení uvedete adresu školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR.

Kdy a jak školkovné uplatnit?

Výdaje prokazatelně dokázat je nutností – jejich výši vám potvrdí pouze provozovatel školky. Pozor však na to, co chcete do slevy zahrnout.

„Prakticky vzato se školkovné rovná výdaji vynaloženému za umístění dítěte, tedy pomyslnému školnému. Není proto možné do něj započítávat například výdaje na stravné, dopravu, kroužky nebo náklady na výlety,“ dodává Jana Jáčová z firmy UOL Účetnictví.

Právo není omezeno věkem dítěte. Zvýhodnění můžete uplatnit i v případě odkladu školní docházky, pokud platíte školné. Navíc se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je v § 21e odstavci 4. zákona o daních z příjmů.

Společná, nebo střídavá péče

Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může školkovné uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná, nebo střídavá péče, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 16 200 korun.

Daňovou slevu na vyživované dítě školkovné nijak neruší ani neomezuje.

Jste doma s nemocným dítětem? Pomůže vám ošetřovné

Pokud váš potomek chodí do školky, zamyslete se i nad situací, kdy onemocní a jeden z rodičů s ním musí zůstat doma. Jste-li zaměstnanec, pak můžete o dítě mladší 10 let pečovat doma a čerpat maximálně devět dní tzv. ošetřovné.

To se vyplácí v návaznosti na nemocenské pojištění, které za vás zaměstnavatel povinně odvádí, případně si jej platí dobrovolně OSVČ.

„Pozor však, pokud jste domácký zaměstnanec – jestliže podle dohodnutých podmínek nepracujete přímo na pracovišti, ale doma, na ošetřovné nárok bohužel nemáte. Stejně tak nelze doma zůstat, pokud se o dítě stará rodič na mateřské,“ uzavírá Jana Jáčová.

Zdroj: BusinessInfo.cz